Sveže

Objavljen razpis za mesto direktorja javnega zavoda

31. marca je javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava, naslednik javnega zavoda Svet Mladih objavil razpis za mesto direktorja. V kolikor vas delovno mesto zanima, imate časa za prijavo do prihajajočega petka, torej do 8. aprila 2016.
S preoblikovanjem javnega zavoda Svet Mladih je bila objavljena tudi razpisna dokumentacija za direktorja novega javnega zavoda, Zavoda za turizem in razvoj Lendava. Kandidat je primoran imeti univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z magisterijem, najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, mora imeti izkušnje s področja dejavnosti zavoda, ima organizacijske sposobnosti ki jih mora dokazati s svojim preteklim delom, aktivno obvlada slovenski in angleški ter funkcionalno madžarski jezik.

Direktorja bo imenoval svet zavoda, s soglasjem ustanovitelja (občino). Postopek imenovanja bo potekal v skladu z zakonom, ki ureja statusna vprašanja zavodov. Delovno razmerje se bo z novim direktorjem sklenilo za določen čas, torej za čas trajanja mandata, ki je štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.