Ostalo

Objavljen digitaliziran popis prebivalstva Prekmurja iz leta 1828

Madžarski državni arhiv v Budimpešti je objavil digitaliziran popis prebivalstva iz leta 1828. V omenjeni bazi je sicer zavedenih skorajda 3 milijone oseb iz takratnega ozemlja zgodovinske Madžarske. V sklopu omenjene objave je seveda moč najti tudi Lendavo (Dolnjo Lendavo) in okoliške kraje ter vasi, ki so takrat spadale pod dva komitata, županijo Železno in Zala.
Iz Pokrajinskega arhiva Maribor, ki ima svojo enoto tudi v Murski Soboti in kjer bo dobil tudi svoje nove prostore so sporočili, da ja Madžarski državni arhiv v Budimpešti objavil digitaliziran popis prebivalstva iz leta 1828, na katerem so tudi ljudje iz Prekmurja, ki je takrat spadalo pod pod dva komitata, županijo Železno in Zala. Kot je najbrž jasno, gre za ogromen arhiv, saj je v njem kar 2,855.595 oseb iz ozemlja zgodovinske Madžarske, tako tudi Prekmurja.

Poleg osebnih imen (davčni zavezanci v tistem času, glave družine) lahko raziskovalci v bazi dostopajo tudi do digitaliziranih slik podatkov o premoženju in družbenem statusu. Tako je popis zelo pomemben tudi iz vidika madžarske družbene in gospodarske zgodovine tistega časa. Popis je dostopen na spletni strani Madžarskega državnega arhiva https://adatbazisokonline.mnl.gov.hu/, kjer je dostop tudi do drugih najrazličnejših popisov, ki so lahko zelo zanimivi predvsem za prekmurske raziskovalce.

Popis prebivalstva iz leta 1828, po današnjih pojmovanjih, ustreza obrazcu za davčno napoved. V posamezne rubrike se je vpisovalo ime glave družine, zavezane za plačevanje davka. Popis lahko navaja tudi število kmetij, velikost obdelovalne površine, vrste poljščin, različne načine in stroške pridelave. Med drugim je v arhivu moč najti tudi kmetijsko in vinogradniško letino, rezultate posameznih pokrajin, povprečne pridelke, kmečke in vinogradniške mezde, pa tudi živino kmečkih posestev, stopnjo vključenosti kmečkih kmetij v blagovno proizvodnjo, … Iz podatkov popisa je lahko razvidno tudi število industrijskih obratov in rudnikov ter razslojenost delavcev, zaposlenih v njih.