Ostalo

Obeležujemo svetovni dan gibanja

Danes obeležujemo svetovni dan gibanja. Ob tem dnevu se še toliko bolj zavedamo pomena gibanja pri ohranjanju našega zdravja. Zadostna telesna dejavnost je varovalni dejavnik zdravja, saj vpliva tako na telesno kot tudi duševno zdravje in kakovost življenja.
Gibanje prav tako pa vpliva tudi na prevalenco kroničnih nenalezljivih bolezni kot so bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen in rak kot tudi na dejavnike tveganja (zvišan krvni tlak, zvišan krvni sladkor in debelost). Kronične nenalezljive bolezni tako predstavljajo skoraj polovico splošnega globalnega bremena bolezni. Zadostna količina gibanja je pomembna že v samem otroštvu, saj vpliva na življenjski slog in zdravstveno stanje odraslega posameznika. Med drugim pa vpliva tudi na telesni in gibalni razvoj, kognitivne sposobnosti ter preprečuje zgodnji pojav kroničnih nenalezljivih bolezni.

Ne samo ob svetovnem dnevu gibanja, tudi v preostalih dnevih v letu je potrebno skrbeti za zadostno količino gibanja. Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije odrasli za krepitev in ohranjanje zdravja potrebujejo vsaj 150 minut zmerne aerobne telesne dejavnosti na teden, ki jo lahko nadomestijo s 75 minutami visoko intenzivne aerobne telesne dejavnosti na teden. To se lahko doseže z zmerno telesno dejavnostjo po 30 minut vsaj 5 dni v tednu ali pa visoko intenzivno telesno dejavnostjo po 25 minut vsaj 3 dni v tednu. Seveda se lahko kombinira telesno dejavnost obeh intenzivnosti.

Za otroke in mladostnike se priporoča vsaj 60 minut zmerne do visoko intenzivne telesne dejavnosti vsak dan, ki jo lahko čez dan razdelijo na več manjših sklopov, vendar posamezen sklop ne sme biti krajši od 10 minut. Ker je vsak začetek težak in nekateri rabijo dodatno motivacijo, so se na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje OE Murska Sobota odločili, da bodo skozi celo leto spodbujali in motivirali prebivalce Pomurja z različnimi gibalnimi akcijami pod skupnim sloganom “Zgeni.se.” V okviru le te je za nami že ena uspešno izvedena gibalna akcija “Zimska gibanica,” kjer so se dva meseca gibali in zbirali minute gibanja. Trenutno pod sloganom “Zgeni.se” poteka spomladanska akcija “Zgeni.se in opravi svoj izziv,” kjer vse do 30. 5. 2021 izvajajo tedenske gibalne izzive. Še vedno se lahko pridružite in se gibate s tistimi, ki so že dolgo zraven…