SvežeIz občinskega sveta Občine Lendava

Občinski svetniki podprli sofinanciranje razširjenega programa Glasbene šole Lendava

V šolskem letu 2012/2013 je na pobudo Glasbene šole Lendava in ob soglasju občinskega sveta Občina Lendava pričela s sofinanciranjem razširjenega programa Glasbene šole Lendava. V letu 2013 je občinski svet sprejel dodaten sklep in sicer, da sofinanciranje programa traja 6 let oziroma se nadaljuje vse do zaključka programa. Ker je obdobje 6-ih let preteklo in se je tudi program iz šolskega leta 2012/13 že iztekel in, ker je v šolskem letu 2021/2022 v Glasbeno šolo Lendava vpisanih več učencev, kot je podprto s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in so tako izražene dejanske potrebe po izvedbi razširjenega programa je Glasbena šola Lendava poslala vlogo za nadaljnjo sofinanciranje razširjenega programa, kar so občinski svetniki podprli.
S strani javnega zavoda Glasbena šola Lendava je bila na Občino naslovljena vloga za sofinanciranje razširjenega programa Glasbene šole Lendava. Program dela so v Glasbeni šoli Lendava pred leti razširili z vpisom večjega števila učencev na instrument ter z uvedbo plesnega programa. Ker je v šolskem letu 2021/2022 v Glasbeno šolo Lendava vpisanih več učencev, kot je podprto s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in so tako izražene dejanske potrebe po izvedbi razširjenega programa je Glasbena šola Lendava poslala vlogo za nadaljnjo sofinanciranje razširjenega programa.

Na podlagi navedenega je Glasbena šola Lendava podala predlog, da se sofinanciranje razširjenega programa podpre za prihodnjih 6 let, to je od šolskega leta 2021/2022 do konca šolanja učencev, ki so v letošnjem šolskem letu vpisani v 1. razred, v kolikor se bo razširjen program tudi v prihodnje izvajal. Za sofinanciranje razširjenega programa v letu 2022 so v proračunu Občine Lendava že zagotovljena potrebna finančna sredstva za zaposlitev dodatnih učiteljev. Občina bo s sofinanciranjem razširjenega programa omogočila kontinuiteto šolanja učencev v obsegu, ki ga v zadnjih letih že izvajajo, pri čemer se bo obseg potrebnih sredstev za ta namen opredelil ob oblikovanju proračuna za posamezno proračunsko leto, v skladu s finančnimi možnostmi Občine.

“Na Ministrstvo, izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) smo podali vlogo za širitev dejavnosti, toda soglasje smo dobili le za pouk ene skupine baleta. Pri pouku instrumenta od leta 2013 število učencev ni bilo mogoče znižati na število, ki ga za našo šolo dovoli MIZŠ, saj je interes za vpis še vedno zelo velik. Kljub večjemu številu vpisanih učencev v GŠ Lendava še zmeraj ne moremo vpisati vseh zainteresiranih otrok. V šolskem letu 2021/22 imamo pri instrumentu vpisanih 19 učencev več, kot je dovoljeno za našo šolo s strani MIZŠ,” je zapisala ravnateljica Glasbene šole Lendava, Hajnalka Magyar.

Občinski svet Občine Lendava je tako podprl sofinanciranje razširjenega programa Glasbene šole Lendava, kar pomeni, da bo sofinanciranje razširjenega programa Glasbene šole Lendava trajalo 6 let, to je od šolskega leta 2021/2022 do konca šolanja učencev, ki so v letošnjem šolskem letu vpisani v 1. razred, v kolikor se bo razširjeni program izvajal in bodo za ta namen zagotovljena potrebna proračunska sredstva.