Sveže

Občinski svet sprejel sklep o participativnem proračunu, a z nekaj spremembami

Na minuli seji občinskega sveta Občine Lendava so občinski svetniki sprejeli sklep o participativnem proračunu in sicer z nekaj spremembami. Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo prebivalke in prebivalci občine.
“Participativni proračun je relativno nov demokratičen proces vključevanja občanov pri odločanju o razporejanju proračunskih sredstev. Določa vnaprej določen delež proračunskih sredstev, namenjen projektom, ki jih predlagajo in se do njih neposredno opredelijo občani. Občani tako kot neizvoljeni člani lokalne skupnosti lahko vplivajo na porabo javnih sredstev v svojem življenjskem okolju in prepoznane probleme sami predlagajo v reševanje,” so sporočili iz Občine Lendava.

Z izvajanjem slednjega bomo na območju Občine Lendava pričeli v letu 2024 ter nadaljevali v letu 2025 na minuli seji občinskega sveta pa so se nekateri občinski svetniki strinjali, da bi bilo dobro skupna sredstva za posamezno leto dvigniti iz 50.000 evrov na 100.000 evrov, a je naposled vendarle ostalo pri 50 tisočakih na leto, so pa se soglasno strinjali, da se za posamezen projekt sredstva iz 5.000 evrov dvignejo na 10.000 evrov (z vključenim DDV). Med drugim so se dogovorili, da bo glasovanje za projekte potekalo preko spleta in sicer z določenimi varovali, da bodo glasovali lahko zgolj občani Lendave ter, da bo vsak lahko glasoval le enkrat.

Namen participativnega proračuna je torej vzpostaviti komunikacijske kanale med občino in občani ter prenesti del odločanja o porabi skupnih sredstev na občane. V občini Lendava so v preteklosti že bila razmišljanja o izvedbi participativnega proračuna, vendar pa podlage (sklepa o postopku izvedbe participativnega proračuna…) za samo izvedbo ni bilo. Ker je sklep o participativnem proračunu bil sprejet, sledi že kmalu javni poziv občanom za oddajo projektnih predlogov, ki bodo ustrezala določenim kriterijem