Iz občinskega sveta Občine LendavaOstalo

Občinski svet Občine Lendava z novo članico

Ker so na minuli konstitutivni seji občinskega sveta občinski svetniki sprejeli ugotovitveni sklep, da je Janez Magyar bil izvoljen za župana Občine Lendava, mu je s tem prenehal mandat kot občinski svetnik, saj sta funkciji nezdružljivi. V občinskem svetu je tako nastala vrzel, ki jo je na včerajšnji 2. redni seji zapolnila Eva Maria Banutai.
Občinski svet Občine Lendava je obvestil Občinsko volilno komisijo, da je ob izvolitvi župana občine Lendava Janez Magyar na podlagi 37. a. člena prenehal mandat člana občinskega sveta in da je v skladu s 30. členom Zakona o lokalnih volitvah potrebno izpeljati nadaljnji postopek imenovanja člana občinskega sveta. Občinska volilna komisija je v skladu z zakonom izpeljala postopek imenovanja nadomestnega člana občinskega sveta in o tem dne 23.12.2022 izdala ugotovitveni sklep.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 28.12.2022 pregledala dokumentacijo Občinske volilne komisije in o tem sestavila poročilo, ki se posreduje občinskemu svetu. Vsled navedenega Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu predlaga potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta Evi Mariji Banutai. S potrditvijo mandata Evi Mariji Banutai občinski svet deluje v sestavi 18 članov.

Nova članica je podpisala kodeks občinskih svetnikov