Ostalo

Občinski svet na dopisni seji imenoval Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; nastala že prva nesoglasja

Po konstitutivni seji občinskega sveta Občine Lendava, ki se je odvila minulo sredo, je bila minuli petek sklicana dopisna seja, na kateri so občinski svetniki odločali o imenovanju najpomembnejšega organa občinskega sveta, Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, včeraj pa so z glasovanjem zaključili. Omenjena dopisna seja ter članstvo komisije pa je že povzročilo prva nesoglasja znotraj članstva občinskega sveta.
Ker ima Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja vlogo predlagatelja kadrovskih zadev in ker mora biti na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, kakor tudi na podlagi prvega odstavka 40. člena Statuta Občine Lendava imenovanje nadzornega odbora občine na seji občinskega sveta izvedeno v 45-ih dneh po prvi seji občinskega sveta, je imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki občinskemu svetu predlaga imenovanje članov nadzornega odbora, kakor tudi drugih članov delovnih teles občinskega sveta (odborov in komisij), katerih pristojnost je predhodna obravnava gradiv za seje občinskega sveta s posameznih vsebinskih področij, nujna.

Da bi lahko občinski svet Občine Lendava čim prej začel z resnim delom ter, da bi se lahko čim prej lotili proračuna za prihodnje leto, katerega obravnava je bila na oktobrski seji umaknjena iz dnevnega reda, nesprejetje slednjega pa bi imelo večmesečne posledice za proračun, je župan Janez Magyar sklical dopisno sejo z eno točko dnevnega reda in sicer “Predlog sklepa o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.” Predlog sklepa je podprlo 9 od 17 občinskih svetnikov, omenjeno komisijo pa tako sestavljajo Irena Jeneš (SDS), Robert Požonec (predstavnik madžarske narodne skupnosti), Romeo Gal (Lista gasilcev za varnost občanov), Dejan Süč (Gibanje Svoboda), Patrik Kocet (Lista za razvoj in čisto okolje) ter Andrej Matjašec (SDS).

A se je že pred samo sejo zapletlo. Opozicijska stran se že v začetku ni strinjala, da se tako pomemben organ občinskega sveta kot je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje na dopisni seji, pri svetniški skupini Gibanju Svoda pa so se na celotno dopisno sejo odzvali z zapisom na Facebooku. Ti so uvodoma zapisali, da so na konstitutivni seji bili presenečeni nad besedami ponujenega sodelovanja, a da so veliko manj pozitivno presenečeni nad vsebino sklicane korespondenčne seje, saj obžalujejo, da se na to temo niso pogovorili po konstitutivni seji, ko je bila priložnost za to.

“Sestava namreč niti slučajno ne odraža razmerja v občinskem svetu. Argumenta, zakaj ima SDS s petimi člani občinskega sveta v KVIAZ-u dva člana, medtem ko ima Gibanje svoboda pri istem številu svetnikov le enega predstavnika, ni. Prav tako se nam zdi neprimerno da ima Lista gasilcev za varnost občanov, ki ima enega svetnika v občinskem svetu, enega predstavnika v KVIAZ-u, kar je isto kot število zastopnikov Gibanja svoboda, kljub temu, da je prejela približno petkrat manj glasov kot Gibanja svoboda,” so zapisali ter dodali naslednje: “Glede na videno in v želji po konstruktivnem sodelovanju za dobro celotne skupnosti, ne le tiste, ki je podprla določeno politično opcijo, predlagamo, da se seja prekliče in predlog sestave modificira tako, da bo dejansko zares odražal rezultat volitev in zastopanost v občinskem svetu.”

Po mnenju druge največje svetniške skupine bi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naj bila sestavljena tako, da “v največji možni meri odraža volilni rezultat lokalnih volitev:”

  • 2 predstavnika SDS
  • 2 predstavnika Gibanja svoboda
  • 1 predstavnik Liste za razvoj in čisto okolje
  • 1 predstavnik Pro Lendava

Kot so v zaključku še zapisali, so se pri glasovanju glede predloga svetniki svetniške skupine Gibanja svoboda vzdržali. “Ker nam poštenost in pravičnost ter delo v korist celotne skupnosti pomenijo več kot topel stolček,” so zaključili. Po naših neuradnih informacijah so predlog podprli vsi štirje člani svetniške skupine SDS (peta članica, ki bo nadomestila Janeza Magyarja še ni nastopila mandata), oba predstavnika madžarske skupnosti, predstavnik Liste gasilcev za varnost občanov ter oba predstavnika Liste za razvoj in čisto okolje.