Ostalo

Občini Gornja Radgona odobreno sodelovanje pri ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje

Vlada je včerajšnji dopoldan izdala odločbo, s katero se Občini Gornja Radgona odobri sodelovanje pri ustanovitvi EZTS »B&G – RAD z omejeno odgovornostjo«, s sedežem v Republiki Avstriji, Bad Radkersburg.
V okviru ureditve čezmejnega sodelovanja samoupravnih lokalnih skupnosti v državah članicah EU (kot določa Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje) država članica na podlagi vloge občine z odločbo odobri sodelovanje pri ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje in članstvo v tem združenju.

EZTS je samostojna pravna oseba javnega prava, ki s ciljem pospeševanja čezmejnega sodelovanja in uresničevanja kohezijske politike EU združuje samoupravne lokalne skupnosti iz dveh ali več držav članic EU ter izvaja skupne aktivnosti. Občina Gornja Radgona in Stadtgemeinde Bad Radkersburg ustanavljata združenje, da bi spodbudila modernizacijo infrastrukture in prometa ter razvoj skupnega čezmejnega regionalnega razvoja z namenom pospeševanja mobilnosti prebivalcev in razvoja gospodarstva.

Cilj evropskega združenja za teritorialno sodelovanje je poenostaviti in spodbuditi teritorialno sodelovanje, zlasti med člani, vključno z enim ali več čezmejnimi, nadnacionalnimi in medregionalnimi oblikami sodelovanja, da bi se povečala ekonomska, socialna in teritorialna kohezija v EU.