Sveže

Občina podvojila sredstva za dijaško in študentsko poletno delo

Opravljanje dijaškega in študentskega dela je bilo v času razglašene epidemije novega koronavirusa oteženo, prav tako so številni starši šolajočih in študirajočih otrok utrpeli znaten upad dohodkov, kar je marsikatero družino postavilo v nezavidljiv položaj.
“Za ublažitev finančnih stisk in z željo po zagotavljanju čim več možnosti za delo mladih v občini, se je župan Janez Magyar odločil, da sredstva za dijaško in študentsko delo letos podvoji. Občina Lendava je tako v prizadevanju za omogočanje čim številčnejšega poletnega dela mladih, dijakom in študentom namenila 60.00,00 EUR. Dodatna sredstva za ta namen so bila zagotovljena na podlagi neizvajanja določenih storitev v času epidemije, posledično okrnjene izvedbe mnogih prireditev in projektov ter prihrankov iz naslova že zaključenih javnih naročil in skrbnega dodeljevanja sredstev po razpisih,” so sporočili iz Občine Lendava.

Na delo v 12 javnih zavodov in inštitucij, bo tako napotenih 32 dijakov in 37 študentov. Zavodom na področju kulture in turizma, kjer so mladi po navadi opravljali poletno delo, so se letos pridružile tudi nekatere druge inštitucije, ki so zaradi epidemioloških omejitev morale prilagoditi način dela oziroma je obseg le-tega večji. Tako so na seznamu letos tudi Območna enota Rdečega križa Lendava, Dom starejših občanov Lendava, Vrtec Lendava, pomoč pa potrebujejo tudi na Ljudski univerzi Lendava in v javnem podjetju Eko-park d.o.o. Lendava.