Sveže

Občina objavila javno naročilo za izdelavo idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo rekonstrukcije blagovnice

Občina Lendava je objavila javno naročilo za izdelavo idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo rekonstrukcije nekdanje blagovnice v Lendavi, na Glavni ulici.
Občina Lendava kandidira za Evropsko prestolnico kulture v letu 2025. Za potrebe delovanja EPK potrebuje ustrezne prostore, ki jih želi umestiti v objekt nekdanje blagovnice. V objektu želi urediti kulturno promocijsko središče, s sodobno knjižnico in mediateko ter spremljevalnimi galerijskimi in gostinskimi dejavnostmi ter upravne prostore za potrebe projekta “Evropske prestolnice kulture Lendava 2025.” Obstoječi objekt zajema 3.000 m2 površin v treh etažah, zgrajen pa je bil v dveh delih. Prvi, jugo-vzhodni del je iz leta 1974 in je visok 12,1m, drugi, severo-zahodni del pa je iz leta 1980, višine 10,2 m.

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije, ki obsega idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, vključno s pridobitvijo vseh projektnih pogojev in soglasij ter na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja izdelava projekt za izvedbo za projekt “Rekonstrukcija blagovnice Lendava – MMCL 2025” in izvedba vseh drugih del in storitev skladno s vsebino projektne naloge.

Kaj naj bi objekt vseboval?

– Zunanji oddelek knjižnice Lendava s čitalnico, digitalnimi vsebinami, oddelek za revije in časopise ter prodajalna
– Kongresna dvorana za cca. 200 ljudi
– Vsebine, vezane na Evropsko prestolnico kulture
– Romski center
– Upravni prostori /pisarne

“Objekt je predviden v obliki, da bodo v objektu urejeni tlaki, stropi, instalacije in osnovna infrastruktura, notranji prostori bodo v večjem delu odprti, in se bodo lahko prilagajali potrebam uporabnikov objekta. Objekt mora obiskovalcem zagotoviti funkcionalen, udoben in atraktiven prostor, saj naj bi se v njem zadrževali dalj časa. Obisk objekta kulturnim vsebin tako postane osrednji razlog za odhod od doma, knjižnica in multimedija pa najpomembnejša infrastruktura vseživljenjskega učenja, širjenja informacijske pismenosti, kulture in tudi prostor socialnih stikov, ki postajajo v sodobnem času vse pomembnejši,” so zapisali.

V sklopu projekta bi bila urejena vhodna ploščad s stopniščem, ki povezuje Glavno ulico s trgom Zala Györgya ter območje ob Spodnji ulici. Območje ob Glavni ulici se bo urejalo v sklopu urejanja Cerkvenega trga, zato je potrebno projekt zunanje ureditve smisleno navezati na projekt ureditve Cerkvenega trga.

Ureditev ploščadi pred glavnim vhodom naj obsega urbano opremo, razsvetljavo in potrebne komunalne priključke.

Spomnimo: Občina Lendava je objekt kupila za 795 tisoč evrov (z vključenim davkom na promet nepremičnin) od podjetja FINIMO, nepremičnine in storitve d.o.o. iz Murske Sobote, direktor katerega je Jožef Gomboc, najela pa je tudi dolgoročno posojilo v višini 800 tisoč evrov z odplačilno dobo 10 let.