Ostalo

Občina Lendava začela z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi suše

V letu 2022 je v kmetijski pridelavi občutna škoda zaradi suše, ki jo bo mogoče šteti za višjo silo v primeru neizpolnjevanja pogojev za ukrepe kmetijske politike. Občina Lendava je tako že začela z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi suše.
Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je na podlagi pobude Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na podlagi 8. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode podalo sklep, da se prične z ocenjevanjem škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022. Na podlagi izdelane predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji (priznanih kultur) se tako prične tudi zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2022 na prizadetih območjih katastrskih občin in prizadetih kulturah.

V zadnjem 30-dnevnem obdobju imamo v večjem delu države toplo do zelo toplo obdobje. Temperaturni odkloni so v večjem delu države od 2 do 3 °C, na severozahodu, severovzhodu in jugovzhodu pa okoli 1,5 °C. Nizkovodne razmere beležimo na 70 odstotkih vodomernih postaj v Sloveniji. Tridesetdnevno povprečje pretokov rek je v primerjavi z enakim obdobjem v letih 1991–2020 izredno podpovprečno. Med 11. in 17. avgustom spremljamo zmerno sušo podzemne vode v vodonosnikih v Pomurju. Lokalne padavine sicer ne bodo bistveno izboljšale količin podzemnih voda. Od danes do petka bo suho vreme. Temperature v tem obdobju bodo večinoma od 25 do 30 °C, kakšno stopinjo ali dve več pa lahko na Primorskem.

“Oškodovanci lahko škodo prijavite tako, da izpolnite predpisani Obrazec 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči, ki je dostopen na občinski spletni strani, ali pa ga dvignete na sedežu Občine. Izpolnjen obrazec 2 lahko do vključno 23. septembra 2022 pošljete po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava ali osebno oddate v glavno pisarno Občine v času uradnih ur,” so sporočili iz Občine Lendava.