Sveže

ZRSZ objavil povabilo za javna dela; Občina Lendava za dela 200 tisočakov

Na Zavodu za zaposlovanje so včeraj, 27. 1. 2016, objavili drugo javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2016. Na voljo je skupno 11,4 milijona EUR za predvidenih 2.200 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci. Občina Lendava za javna dela namenila 200 tisočakov.

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Izvajajo se lahko programi na področjih kmetijstva, vzgoje in izobraževanja, okolja in prostora, kulture ter drugi programi v skladu s Katalogom programov javnih del. Na javno povabilo se lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki so izvajalci programov javnih del.

Občina Lendava za javna dela namenja 200 tisočakov. Proračun sicer še ni sprejet.

V dokumentu obrazložitve proračuna za leto 2016 je občina Lendava navedla, da za javna dela namenja 200.000 evrov. Občina Lendava je namreč uspešno kandidirala na javni razpis za javna dela na področju delovanja krajevnih skupnosti in vzdrževanja javnih objektov (vzdrževalna dela po KS-ih, čiščenje in vzdrževanje javnih objektov, turistične infrastrukture in informacijskih sistemov). Za to bo šlo 100 tisočakov. Naslednjih 100 tisočakov pa občina Lendava namenja za sofinanciranje javnih del v javnih zavodih, javnih podjetjih, društvih in drugih organizacijah. Stroški so planirani glede na obseg javnih del v letu 2015.

Proračun za letošnje leto sicer občinski svet še ni sprejel, a verjetnost, da bi prišlo do spremembe sredstev, ni velika.

V javna dela dolgotrajno brezposelni; Na zavodu za zaposlovanje vsaj eno leto

V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.