Ostalo

Občina Lendava vnovič objavila javno naročilo za izgradnjo telovadnice pri Podružnični šoli Gaberje

9.6.2021 popoldan so v Gaberju, pred tamkajšnjo podružnično osnovno šolo, podpisali dogovor o financiranju gradnje telovadnice v višini okrog milijona evrov. Javno naročilo za gradnjo je Občina Lendava prvič objavila lansko poletje, na katero pa se je odzval zgolj en ponudnik, to je pomurski gradbinec Pomgrad iz Murske Sobote, ki pa je oddal ponudbo, ki je dvakrat presegla zagotovljena finančna sredstva. Občina je ponudbo zavrnila ter novo javno naročilo za izgradnjo telovadnice objavila minuli torek.
Ob podružnični šoli Gaberje je, kot je že znano, predvidena gradnja telovadnice z namenom izvajanja športnih dejavnosti, kakor tudi za individualne in skupinske športne dejavnosti. Objekt bo pritličen in zgrajen na južnem delu kot prizidek k obstoječemu objektu, v skupni površini 708,9 kvadratnih metrov, v skladu s standardi za šolske telovadnice. Prvo javno naročilo je Občina Lendava objavila lansko poletje in do roka za oddajo ponudb, tj. do 15.7.2022, do 10.00 ure, prejela ponudbo enega ponudnika. Ugotovljeno je bilo, da je prejeta ponudba ponudnika bila nedopustna in nesprejemljiva, saj je ponudbena cena presegla zagotovljena finančna sredstva. Znašala j 1.828.969,28 EUR.

Občina Lendava je javno naročilo takrat torej zaključila kot neuspešno in jo je vnovič objavila minuli torek. V postopek so vključena pogajanja, rok za oddajo ponudb pa je 20.4.2023. “Novozgrajen objekt bo površine 708,9 m2 ter sestavljen iz dveh delov, in sicer iz vadbenega prostora zunanje višine 9,55 m in v velikosti 28,0 x 17,35 m, in pomožnega dela, katerega gradnja je predvidena v eni etaži, v velikosti 32,0 x 6,45 m,” so zapisali na Občini Lendava.

Projekt “Izgradnja telovadnice s pripadajočo opremo v Podružnični šoli Gaberje” nastaja na podlagi uspešnega črpanja sredstev Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) na razpisu in pogodbe o sofinanciranj med PMSNS z Bethlen Gábor Alapkezelö Zrt. Občina Lendava je v projekt vstopila kot ustanovitelj javnega zavoda DOŠ 1, v sklopu katerega deluje tudi Podružnična šola Gaberje, in bo za potrebe vzpostavitve projekta izvajala vse potrebne aktivnosti. PMSNS je torej za namen vzpostavitve projekta občini s transferjem zagotovila namenska sredstva v višini 961.961,30 evrov. Telovadnica bi sicer po prvih predvidevanjih morala biti zaključena do 31.12.2021, v letu 2022 pa pridobiti uporabno dovoljenje in začeti služiti svojemu namenu.