Ostalo

Občina Lendava v najem oddaja poslovne prostore

Lendavska občina je v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju na svoji spletni strani objavila javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem. Lendavska občina bo tako v najem oddala skupno šest poslovnih prostorov.
Lendavska občina se je odločila v najem oddati skupno šest poslovnih prostorov, ki se nahajajo v treh objektih. Podlaga za to je Zakon o stvarnem premoženju, ki Občini dovoljuje oddajo prostorov. Rok prijave je petek 25.5.2018, a bo ta najbrž podaljšan, v kolikor interesentov ne bo, ali bodo kakšni prostori še ostali neizkoriščeni. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 4,27 evra (vključen DDV) na kvadratni meter, ki pa zagotovo ne bo ostala, saj bo izbrana najboljša ponudba za posamezen prostor, v kolikor bo zanj več interesentov.

Prvi predmet javnega zbiranja ponudb so prostori v “Gederjevi hiši,” na naslovu Ulica Lajcsija Pandurja 1. V pritličju sta na voljo dva poslovna prostora (48,50 m2 in 25 m2) in na nadstropju višje še en poslovni prostor, v izmeri 13,05 m2. Najemniki si bodo delili še sanitarije, tuš, hodnik, stopnišče in vetrolov.

Drugi predmet javnega zbiranja ponudb so prostori na naslovu Glavna ulica 38 v Lendavi, kjer je obratoval Turistično-informacijski center (TIC). Objekt je sestavljen iz treh prostorov, v skupni izmeri 72,25 m2. V objektu so sanitarije. Objekt je namenjen enemu najemniku.

Tretji predmet javnega zbiranja ponudb so prostori na naslovu Glavna ulica 52 v Lendavi, oz. Muzej meščanstva. Objekt ima dva vhoda. Skupna izmera poslovnih prostorov številka 1 je 62,10 m2, izmera poslovnih prostorov številka 2 pa znaša 139,30 m2. Skupni prostor je kotlovnica. Gre za 12 m2.

Delež najemnine skupnih prostorov pri objektih ki jih imajo, se obračuna sorazmerno glede na površino poslovnih prostorov v najemu po isti ceni najemnine, na podlagi katere bo sklenjena najemna pogodba. Najemniki prostorov so lahko tako fizične kakor pravne osebe, za posamezno nepremičnino pa se sklene najemna pogodba za obdobje 5 let. Predmet najema je namenjen za opravljanje poslovne dejavnosti. Ponudnika bo izbrala pristojna komisija, ki jo bo imenoval župan, odpiranje ponudb pa, pričakovano, ne bo javno. Najemnik bo poleg najemnine primoran plačevati še vse ostale obratovalne stroške. Ponudnik, ki ima podeljen status delovanja v javnem interesu ima prednost, ta pa prostore lahko dobi v brezplačni najem.