Sveže

Občina Lendava pri proizvodnji zelene energije iz sončnih virov dosega visoke kriterije

Naložbe v sončne elektrarne so v zadnjem času tudi v naši občini dobile pravi zagon. Po podatkih Elektra Maribor d. d. v občini Lendava glede na število priključenih in predvidenih sončnih virov dosegamo visoke kriterije pri proizvodnji zelene energije na prebivalca. Občine Lendava tako v sistemu zelene tranzicije in prispevku k zmanjšanju fosilnih goriv upravičuje svojo razvojno vizijo s sloganom “Občina zelene prihodnosti.”
Po podatkih Elektra Maribor d.d. je na območju občine Lendava priklopljenih sončnih elektrarn skupne moči okrog 3 MW, ki proizvedejo okrog 3.3 MWh na leto. Na podlagi izdanih soglasij za priključitev novih večjih (javni sektor in gospodarstvo) in manjših (gospodinjstva) sončnih elektrarn bi se v letu 2023 in 2024 skupna priključna moč povečala na 22 MW. Poleg tega na Elektro Maribor d.d. ocenjujejo, da je potencialni interes investitorjev še za dodatnih 12 MW novih proizvodnih virov, kar Lendavo s 34 MW skupne moči in predvidenimi 37,4 MWh na leto uvršča med tiste občine, ki dosegajo visoke kriterije pri proizvodnji zelene energije iz sončnih virov na prebivalca.

Župan Občine Lendava Janez Magyar ob tem poudarja: “Kot občina smo se zavezali k trajnostnemu razvoju in varovanju okolja in smo ponosni na dosežke, ki smo jih dosegli v tej smeri. Zavedamo se pomena prehoda na zeleno energijo z ustvarjanje čiste energije in zmanjševanjem našega ogljičnega odtisa. Poleg izkoriščanja geotermalne energije za proizvodnjo električne in toplotne energije je tudi proizvodnja zelene energije iz sončnih virov tisti potencial, ki ga moramo v našem okolju še bolj aktivirati.”