Ostalo

Občina Lendava bo obnovila vaški dom, nekdanjo osnovno šolo in eno mrliško vežico

Občina Lendava se bo v letošnjem letu lotila prenove občinskih objektov. Tokrat se bodo lotili prenove enega vaškega doma, nekdanje podružnične osnovne šole ter ene mrliške vežice. Vsa dela morajo biti opravljena najkasneje do sredine oktobra. Javno naročilo male vrednosti je že bilo objavljeno.
Vaški domovi zadnjih nekaj let kažejo sliko več desetletnega zanemarjanja. Za to seveda ni kriva zgolj nezainteresiranost prejšnje občinske oblasti, temveč tudi dejstvo, da je nekaj vaških domov na območju naše občine v lasti cerkve, ki pa sredstev za prenove nima. Trenutno vodstvo Občine je sicer med svoje prioritetne naloge postavilo tudi nujna sanacijska dela na vseh vaških domovih v občini, ter tudi prenos iz lastništva cerkve na Občino tistih, ki to niso. Zgolj tako bodo objekti lahko sanirani, eni sicer prej, drugi pozneje.

Občina bo napovedano pričela uresničevati v Dolini, Genterovcih ter v Petišovcih. V Dolini se bo izbrani izvajalec lotil prenove strehe nekdanje podružnične osnovne šole, coklina na objektu, tlakov v prostorih, sanitarij ter parkirišča pred objektom. Sledila bo menjava stavbnega pohištva, izdelan bo požarni red, nabavljeni bodo gasilni aparati. Sledila bo tudi priključitev na kanalizacijo.

V Genterovcih bo poleg vaškega doma opravljena tudi sanacija pripadajoče garaže. Dela bodo obsegala zamenjavo strešne konstrukcije in kritine, delno zamenjavo oken in vrat, sledila bo ureditev fasade objekta, izvedena bo horizontalna izolacija sten, ureditev dostopa za invalide, priklop na kanalizacijo, ureditev sanitarij ter oplesk sten in stropov.

V Petišovcih bo sanacije deležna tamkajšnja mrliška vežica. Zamenjana bo strešna kritina z žlebovi in strelovodom, sledila bo zamenjava oken in vrat, sledi ureditev tlakovanja pod nadstreškom objekta, sanacija razpok na fasadi in oplesk fasade. Predviden pričetek izvedbe del je takoj po sklenitvi izvajalske pogodbe z izbranim izvajalcem del za posamezen sklop in zaključek izvedbe del: skladno s terminskim planom, vendar najkasneje do 15. 10. 2020.