Sveže

Občina Lendava bo med športna društva razdelila slabih 174 tisočakov

Z letnim programom športa za leto 2021 Občina Lendava uresničuje javni interes v športu. Osnovna usmeritev pri pripravi letnega programa je Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 in izvedbeni načrt za njegovo izvajanje. Letni program športa za leto 2021 je usklajen z izvedbenim načrtom, skupna višina sredstev za sofinanciranje programov športa ostaja enaka lanski ravni in znaša 180.000 evrov, na podlagi pogojev pa bo občina razdelila slabih 174 tisočakov.
Občina Lendava je v letu 2021, skladno s proračunom, za izvedbo Programa športa zagotovila razpisna sredstva v višini 180.000 evrov. To v praksi pomeni 78.000 evrov za športno vzgojo otrok in mladine, šport za člane in starejše, 50.000 evrov za delovanje športnih društev, 12.600 evrov za delovanje Športne zveze, 19.400 evrov za športne vsebine na področju športnih prireditev in promocije ter 20.000 evrov za strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju športnih aktivnosti na športni infrastrukturi pri DOŠ I Lendava in DSŠ Lendava.

Dejansko razdeljena sredstva:

Za sedem različnih vsebinskih sklopov je bilo skupaj dodeljenih 173.872,00 evrov. Za športno vzgojo otrok in mladine 44.540,00 evrov (SKLOP A), za šport za člane in starejše 26.714,00 evrov (SKLOP B), za razvojne dejavnosti v športu 7.200,00 evrov (SKLOP C), za delovanje športnih društev 46.133,00 evrov (SKLOP D), za delovanje Športne zveze 11.550,00 evrov (SKLOP E), za športne vsebine na področju športnih prireditev in promocije 19.400,00 evrov (SKLOP F), za strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju športnih aktivnosti na športni infrastrukturi pri DOŠ I Lendava in DSŠ Lendava pa 18.334,00 evrov (SKLOP G).