Ostalo

Občina Lendava bo enkratno nagradila dijake in študente za njihove izjemne dosežke

Občina Lendava je objavila javni poziv za vse dijake in študente, ki so v minulem šolskem oz. študijskem letu dosegli izjemen uspeh. Če kateri izmed slednjih ustreza pogojem, bo zavidljivo finančno nagrajen, saj je nižja nagrada 1.500 in višja 3.000 evrov.
Do nagrade so upravičeni kandidati, ki bodo izkazali izjemne dosežke v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Lendava za leto 2020, v okvirni višini 30.000 EUR. Podeljenih bo največ 14 nagrad v višini 1.500 EUR in 3 nagrade v višini 3.000 EUR. Kot izjemen dosežek na posameznem področju se šteje javno priznan izjemen dosežek v šolskem oz. študijskem letu 2019/2020, ki je dokazljiv s pisnimi ali materialnimi dokazili.

Za izjemne dosežke na posameznem področju se štejejo najvišja mesta na regijskem tekmovanju, najvišja mesta na državnem tekmovanju, priznanja za najboljše raziskovalne naloge, udeležba in najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju, nagrajeno znanstveno raziskovalno, razvojno ali umetniško delo, samostojna razstava ali samostojni koncert, objave znanstvenoraziskovalne naloge v strokovni reviji ali zborniku …

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva, lahko strokovna komisija predlaga tudi dodelitev promocijske enkratne denarne nagrade prijavitelju, ki nagrade zaradi določene specifike ne bi dobil, vendar na posameznem področju dosega izjemne rezultate, primerljive v evropskem oziroma svetovnem prostoru. Nagrade se dodelijo upravičencem, ki bodo na podlagi kriterijev za vrednotenje dosegli najmanj 50 točk.

Vloge bo odpirala in obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan občine.