Ostalo

Občina Dobrovnik namerava tudi letos subvencionirati kastracijo in sterilizacijo psov in mačk svojih občanov

Občina Dobrovnik se je na podlagi pravilnika, kateremu so zeleno luč prižgali občinski svetniki v minulem mandatu tudi letos odločila, da bo subvencionirala kastracijo in sterilizacijo domačih živali, natančneje, naših najboljših prijateljev psov in mačk. Javno povpraševanje za izvedbo omenjenih storitev so sicer že objavili.
Nenadzorovano razmnoževanje mačk, odvrženi mačji mladiči in večje število zapuščenih mačk, ki živijo prosto v okolju, postaja velik problem in breme za lokalne skupnosti. Med temi živalmi se širijo bolezni in zoonoze, v zavetiščih ni dovolj zanimanja posvojiteljev, ki bi prevzeli skrb zanje. Najbolj učinkovit ukrep za nadzor nad razmnoževanjem mačk je sterilizacija samic in kastracija samcev. Kar se tiče psov, problematika kot pri mačkah ni tako huda, a so jo v dobrovniški Občini kljub temu vzeli v obzir.

Lastniki živali pogosto opuščajo dolžno ravnanje, pri čemer so razlogi različni, eden izmed razlogov pa je lahko tudi nezmožnost plačila stroškov sterilizacije ali kastracije živali. Posledica nekontrolirane reprodukcije lastniških hišnih živali so zapuščene živali, katerih oskrba pa v skladu z zakonom postane breme občinskega proračuna. Zakon opredeljuje zapuščene živali kot najdene, oddane ali odvzete hišne živali razen osebkov prostoživečih vrst živali. Najdena hišna žival, ki je ni mogoče povezati z lastnikom oz. skrbnikom, je zapuščena žival.

Na letni ravni Občina Dobrovnik za oskrbnino zapuščenih živali in veterinarske stroške nameni približno 1.000 EUR ter za najem boksa 1.300 EUR. Cene sterilizacije mačke se gibljejo med 60-80 EUR, kastracije med 40-60 EUR, cena sterilizacije in kastracije psa pa je odvisna od teže živali in se za sterilizacijo giblje med 120- 250, kastracijo pa od 90-200 EUR. “Predvidevamo, da bi subvencioniranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov pripomoglo k zmanjševanju števila zapuščenih mačk in psov ter da bi tako posledično prišlo do zmanjšanja stroškov, ki jih na letni ravni občina nameni za oskrbnino zapuščenih živali,” so zapisali pri Občini Dobrovnik.

Do kastracije in sterilizacije so upravičeni lastniki mačk in psov, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Dobrovnik

Do subvencioniranja stroškov sterilizacije in kastracije po predlogu Pravilnika o subvencioniranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk in psov na območju Občine Dobrovnik so upravičeni lastniki mačk in psov, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Dobrovnik. Upravičenec pridobi pravico do subvencioniranja stroškov sterilizacije in kastracije na podlagi odločbe, ki jo izda občinska uprava v postopku razpisa. Pravica do subvencioniranja stroškov se letno prizna za največ dve živali na gospodinjstvo v katerem prebiva upravičenec. Višina subvencije se določi v višini 30 EUR bruto cene za strošek storitve na mačka in 50 EUR bruto cene storitve na psa.

Občina Dobrovnik sicer v tem trenutku storitve še ne subvencionira, saj je objavljen javni poziv veterinarskim ambulantam. Javni poziv traja do 10.1.2023.