Sveže

Občina Dobrovnik do konca novembra subvencionira kastracijo in sterilizacijo psov in mačk svojih občanov

Občina Dobrovnik se je na podlagi pravilnika, kateremu so zeleno luč prižgali tudi tamkajšnji občinski svetniki odločila, da bo subvencionirala kastracijo in sterilizacijo domačih živali, natančneje, naših najboljših prijateljev psov in mačk. Subvencije bodo na voljo do konca novembra oz. do porabe sredstev.
“Zakon o zaščiti živali določa odgovornost ljudi za zaščito živali kot čutečih živih bitij, to je zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrobiti. Zaščita živali je dolžnost vseh pravnih in fizičnih oseb, ki so v kakršnemkoli odnosu do živali, zlasti skrbnikov živali, vendar tudi lokalnih skupnosti,” se zavedajo pri Občini Dobrovnik. Lastniki živali pogosto opuščajo dolžno ravnanje, pri čemer so razlogi različni, eden izmed razlogov pa je lahko tudi nezmožnost plačila stroškov sterilizacije ali kastracije živali. Posledica nekontrolirane reprodukcije lastniških hišnih živali so zapuščene živali, katerih oskrba pa v skladu z zakonom postane breme občinskega proračuna. Zakon opredeljuje zapuščene živali kot najdene, oddane ali odvzete hišne živali razen osebkov prostoživečih vrst živali. Najdena hišna žival, ki je ni mogoče povezati z lastnikom oz. skrbnikom, je zapuščena žival.

Na letni ravni Občina Dobrovnik za oskrbnino zapuščenih živali in veterinarske stroške nameni približno 1.000 EUR ter za najem boksa 1.300 EUR. Cene sterilizacije mačke se gibljejo med 60-80 EUR, kastracije med 40-60 EUR, cena sterilizacije in kastracije psa pa je odvisna od teže živali in se za sterilizacijo giblje med 120- 250, kastracijo pa od 90-200 EUR. “Predvidevamo, da bi subvencioniranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov pripomoglo k zmanjševanju števila zapuščenih mačk in psov ter da bi tako posledično prišlo do zmanjšanja stroškov, ki jih na letni ravni občina nameni za oskrbnino zapuščenih živali,” so zapisali pri Občini Dobrovnik.

Do kastracije in sterilizacije so upravičeni lastniki mačk in psov, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Dobrovnik

Do subvencioniranja stroškov sterilizacije in kastracije po predlogu Pravilnika o subvencioniranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk in psov na območju Občine Dobrovnik so upravičeni lastniki mačk in psov, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Dobrovnik. Upravičenec pridobi pravico do subvencioniranja stroškov sterilizacije in kastracije na podlagi odločbe, ki jo izda občinska uprava v postopku razpisa. Pravica do subvencioniranja stroškov se letno prizna za največ dve živali na gospodinjstvo v katerem prebiva upravičenec. Višina subvencije se določi v višini 30 EUR bruto cene za strošek storitve na mačka in 50 EUR bruto cene storitve na psa.

Kot nam je dejal župan Občine Dobrovnik, Marjan Kardinar, “smo za povpraševanje ponudb poslali več veterinarskim ambulantam v pokrajini ob Muri, ponudbe pa smo prejeli od podjetja Veterinarski inženiring Nabergoj, veterina Murska Sobota in veterina Lendava ter z vsemi tremi podpisali pogodbo. S tem smo omogočili, da se lastniki domačih živali lahko sami odločajo za uslugo katerega koli od ponudnikov. Višina subvencije se določi v višini 30 EUR bruto cene za strošek storitve na mačka in 50 EUR bruto cene storitve na psa. Razpis za subvencioniranje je na spletni strani občine Dobrovnik, obvestilo so v “Mesečniku” prejela vsa gospodinjstva v občini. S tem želimo razumeti in pomagati občanom in malim živalim istočasno pa pričakujemo od vseh imetnikov malih živali odgovornost in sočut za njihovo sobivanje.”