Ostalo

Občina Dobrovnik bo štipendirala študente

Občina Dobrovnik je minuli četrtek objavila razpis za štipendije v tekočem študijskem letu. Na razpis so se in se še do jutri lahko prijavijo študentje dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov s stalnim bivališčem v občini, ki ob prvem vpisu niso bili starejši od 26 let. Za štipendije pa v letošnjem študijskem letu namenjajo 8.000 evrov.
“Izračun štipendije obsega osnovni in variabilni del štipendije. Točke za osnovni del štipendije se pridobijo na podlagi povprečne ocene kandidata točke za variabilni del štipendije pa se določijo na podlagi uspešno končanih letnikov študija. Komisija za štipendije na podlagi števila vlog, ob upoštevanju, da višina mesečne štipendije, ki jo občina nameni študentu, ne sme presegati 70 evrov, določi vrednost točke in v kakšnem razmerju se bodo podelile štipendije,” so na občini Dobrovnik zapisali o kriterijih.

Za štipendije pa v letošnjem študijskem letu namenjajo 8.000 evrov

Župan občine Dobrovnik bo z izbranimi štipendisti sklenil pogodbe o štipendiranju v študijskem letu 2019/2020. V skladu z 11. členom Pravilnika o štipendiranju bo pogodba vsebovala, poleg ostalih pravic in obveznosti štipendista, obveznost štipendista, da opravi 40 ur družbeno koristnega dela na območju občine Dobrovnik ali zdela nalogo iz področja, za katero se skupaj dogovorita in določita štipenditor in štipendist.