Ostalo

Občina Dobrovnik bo dodeljevala štipendije

Občina Dobrovnik je v teh dneh objavila razpis za štipendije v tekočem študijskem letu. Na razpis se lahko prijavijo študentje, ki se izobražujejo na javno veljavnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih s stalnim bivališčem v občini in ki ob prvem vpisu niso bili starejši od 26 let. Za štipendije tudi v letošnjem študijskem letu namenjajo 8.000 evrov.
“Izračun štipendije obsega osnovni in variabilni del štipendije. Točke za osnovni del štipendije se pridobijo na podlagi povprečne ocene kandidata točke za variabilni del štipendije pa se določijo na podlagi uspešno končanih letnikov študija. Komisija za štipendije na podlagi števila vlog, ob upoštevanju, da višina mesečne štipendije, ki jo občina nameni študentu, ne sme presegati 80 evrov, določi vrednost točke in v kakšnem razmerju se bodo podelile štipendije,” so na občini Dobrovnik zapisali o kriterijih.

Za štipendije pa v letošnjem študijskem letu namenjajo 8.000 evrov

Župan občine Dobrovnik bo z izbranimi štipendisti sklenil pogodbe o štipendiranju v študijskem letu 2021/2022. V skladu z 11. členom Pravilnika o štipendiranju bo pogodba vsebovala, poleg ostalih pravic in obveznosti štipendista, obveznost štipendista, da opravi 40 ur družbeno koristnega dela na območju občine Dobrovnik ali zdela nalogo iz področja, za katero se skupaj dogovorita in določita štipenditor in štipendist. Časa za prijavo imajo občani do 31.1.2022.