Ostalo

Občina Črenšovci bo stimulirala študente

Občina Črenšovci je zadnji januarski dan objavila razpis za dodelitev stimulacije študentom, ki prihajajo iz občine Črenšovci. Do stimulacije so upravičeni redni in izredni študenti in so se v študijskem letu 2016/17 vpisali v višji letnik višješolskega strokovnega, visokošolskega strokovnega ali 1. bolonjske stopnje (VS in UN) in univerzitetnega ali 2. bolonjske stopnje študija.

Občina Črenšovci se je odločila stimulirati svoje občane študente s finančnimi sredstvi. Občina Črenšovci bo tako na posameznega upravičenca razdelila stimulacijo v višini od 70 do 90 evrov, do stimulacije pa niso upravičeni redni oz. izredni študenti, ki študirajo ob delu ali iz dela. Višina (neto) stimulacije za vpis v višji letnik znaša za višješolski strokovni program 72 evrov, za visokošolski strokovni program ali 1. bolonjska stopnja (VS in UN) 82 evrov ter za univerzitetni program ali 2. bolonjsko stopnjo 92 evrov.

Študenti se na razpis lahko prijavijo preko obrazca objavljenega na spletni strani Občine Črenšovci, priložiti pa seveda morajo ustrezna dokazila. Občina bo s posameznim študentom sklenila pisni dogovor (pogodbo), ki bo podlaga za izplačilo stimulacije.

Občina pa bo med drugim stimulirala tudi diplomo, magisterij in doktorat. Do stimulacije so upravičeni študenti, ki so v preteklem koledarskem letu (2016) diplomirali, magistrirali in doktorirali. Študenti bodo tudi tukaj primorani preložiti ustrezna dokazila, v primeru kandidiranja za povečano stimulacijo pa bodo primorani predložiti diplomsko nalogo.

Stimulacija ob diplomi, magisteriju ali doktoratu bo sicer bistveno višja. Osnova za izplačilo bo znesek stimulacije ob vpisu v višji letnik, a bo ta za diplomo pomnožena s pet, za magisterij pomnožena z osem in za doktorski naziv pomnožena z dvajset. Če bo študent v diplomski, magistrski ali doktorski nalogi obravnaval tematiko, vezano na področje občine, se lahko višina stimulacije še poviša.