Ostalo

Občina Črenšovci bo stimulirala študente, občinski svetniki NSi: “Višina ni v skladu s pravilnikom!”

Občina Črenšovci je objavila razpis za dodelitev stimulacije študentom, ki prihajajo iz občine Črenšovci. Do stimulacije so upravičeni redni in izredni študenti in so se v študijskem letu 2017/18 vpisali v višji letnik višješolskega strokovnega, visokošolskega strokovnega ali 1. bolonjske stopnje (VS in UN) in univerzitetnega ali 2. bolonjske stopnje študija.
Občina Črenšovci se je odločila stimulirati svoje občane študente s finančnimi sredstvi. Občina Črenšovci bo tako na posameznega upravičenca razdelila stimulacijo v višini od 70 do 90 evrov, do stimulacije pa niso upravičeni redni oz. izredni študenti, ki študirajo ob delu ali iz dela. Višina (neto) stimulacije za vpis v višji letnik znaša za višješolski strokovni program 74 evrov, za visokošolski strokovni program ali 1. bolonjska stopnja (VS in UN) 84 evrov ter za univerzitetni program ali 2. bolonjsko stopnjo 94 evrov. Stimulacija se je letos, glede na posamezni letnik, zvišala za 2 evra.

Študenti se na razpis lahko prijavijo preko obrazca objavljenega na spletni strani Občine Črenšovci, priložiti pa seveda morajo ustrezna dokazila. Občina bo s posameznim študentom sklenila pisni dogovor (pogodbo), ki bo podlaga za izplačilo stimulacije.

Občina pa bo med drugim stimulirala tudi diplomo, magisterij in doktorat. Do stimulacije so upravičeni študenti, ki so v preteklem koledarskem letu (2016) diplomirali, magistrirali in doktorirali. Študenti bodo tudi tukaj primorani preložiti ustrezna dokazila, v primeru kandidiranja za povečano stimulacijo pa bodo primorani predložiti diplomsko nalogo.

Stimulacija ob diplomi, magisteriju ali doktoratu bo sicer bistveno višja. Osnova za izplačilo bo znesek stimulacije ob vpisu v višji letnik, a bo ta za diplomo pomnožena s pet, za magisterij pomnožena z osem in za doktorski naziv pomnožena z dvajset. Če bo študent v diplomski, magistrski ali doktorski nalogi obravnaval tematiko, vezano na področje občine, se lahko višina stimulacije še poviša.

Interesenti imajo čas za prijavo do 16. marca.

Občinski svetniki NSi: “Višina stimulacije ni v skladu z veljavnim pravilnikom”

“Predlagam, da občinska uprava začasno zadrži izplačevanje stimulacij študentom, in sicer dokler Občinski svet Občine Črenšovci ne bo obravnaval predloga Nove Slovenije in ker gre v razpisu za kršitev 6. člena Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Črenšovci,” je včeraj zapisal občinski svetnik Miha Horvat.

Ta je namreč zapisal, da je Svetniška skupina NSi Črenšovci 15. januarja 2018 občinskemu svetu v obravnavo poslala predlog o spremembi Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Črenšovci z dvigom višine stimulacije. 30. januarja 2018 se je odvila 26. seja Občinskega sveta Občine Črenšovci, kot doda Horvat pa je na omenjeni seji prišlo do kršitve 25. člena Poslovnika, saj tamkajšnji župan predloga ni dal na obravnavo na omenjenem zasedanju občinskega sveta. “Če se pobuda nanaša na delo občinskega sveta, mora župan na njo odgovoriti takoj oziroma jo uvrstiti na dnevni red prve naslednje seje,” je zapisal Horvat. “Na tej seji je, kot izhaja iz zapisnika seje, župan povedal, da bo o predstavljenih predlogih občinski svet razpravljal in odločal ob obravnavi proračuna za leto 2018, saj vsi predlogi posegajo v proračun. Tudi do tega ni prišlo,” zaključuje Horvat.

“Iz razpisa je razvidno, da smo svetniki NSi s tem predlogom očitno pravilno opozorili na nespoštovanje lastnih pravil, konkretno 6. člena Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Črenšovci. Višina stimulacije se vsako leto uskladi z rastjo cen v preteklem letu in velja za celo leto. V letošnjem razpisu, ki ga vsako leto razpiše župan, je namreč stimulacija zvišana za 2 evra. Ampak od sprejetja pravilnika do danes so se življenjski stroški v Sloveniji zvišali za 22,1 % (vir: SURS). Ker višina stimulacije ni takšna kot bi morala biti, to pomeni, da tudi letošnji razpis oziroma razpisana višina stimulacije ni v skladu z veljavnim pravilnikom,” je v svoji izjavi oster Horvat.