Sveže

Novogradnja javne razsvetljave na Hotizi in v Lendavskih Goricah (Čerov breg)

Občina Lendava se bo že zelo kmalu preko javnega naročila, ki se bo zaključilo 29. maja, lotila novogradnje javne razsvetljave na dveh lokacijah. Konec letošnjega aprila smo sicer že poročali, da bodo obnove javne razsvetljave deležni v Dolnjem Lakošu ter v Gregorčičevi ulici v Lendavi, novogradnja pa se bo odvila v Čentibi, natančneje v Notranji ulici in v Gaberju.
Predmet javnega naročila, ki ga je Občina Lendava objavila na svoji spletni strani, je novogradnja javne razsvetljave na dveh lokacijah. Gre za novogradnjo javne razsvetljave na romarski Halasovi poti in na prireditvenem prostoru na Hotizi ter v Lendavskih Goricah, natančneje na Čerovem bregu. Gre za okrog 300 metrov neosvetljene poti.

Najobsežnejša dela bodo opravljena na Hotizi, na romarski Halasovi poti in na prireditvenem prostoru. Na romarski Halasovi poti bo potrebno postaviti kar 26 svetilk in urediti nov nizkonapetostni priključek ter električni razdelilnik. Nekoliko manj, a kljub temu precej dela bo potrebnega tudi na hotiški “Nogači.” Tam bodo postavljene tri svetilke okrog prireditvenega prostora, urejena bo razsvetljava v prireditvenem prostoru in okrog njega, na prireditvenem prostoru pa bodo postavljeni tudi električni razdelilniki.

Novogradnje javne razsvetljave bo deležen tudi Čerov breg v Lendavskih Goricah. Tam je bila v preteklosti, pred sanacijo vozišča že položena cev in ozemljitveni trak za namen kasnejše izgradnje javne razsvetljave. Tam bo potrebno postaviti šest cestnih LED svetilk.