Ostalo

Novi prostori pokrajinskega arhiva Maribor – enote Murska Sobota bodo urejeni leta 2023

Stavba nekdanje Murine trgovine v Murski Soboti bo kmalu postala nova Enota za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor. Za to se v Murski Soboti borijo že dobrih šest let, nova murskosoboška enota pokrajinskega arhiva Maribor pa bo dejansko zaživela leta 2023. Gradbena dela se bodo pričela prihodnje leto.
“Predvidoma se bo gradnja objekta pričela v prvi polovici leta 2022, planirana so sredstva v višini 2.200.000,00 EUR, ki bodo namenjena za izvedbo naslednjih gradbeno obrtniških in inštalacijskih del: Rušitvena dela enega od objektov, ureditev komunalne infrastrukture, strojne in elektro inštalacije, ponovna pozidava v istih gabaritih, pri drugem objektu bo potekala kompletna statična sanacija objekta s posegi v gradbeno konstrukcijo in predelne nenosilne stene v mavčno kartonski izvedbi, izvedba izoliranega ovoja – fasade obeh objektov, predvidena je ravna obrnjena streha nad obema objektoma. V letu 2023 se bodo nadaljevala in zaključila obrtniška in inštalacijska dela na objektu v višini 1.720.584,28 EUR (vgradnja stavbnega pohištva, montaža dvigal, elektro in strojne opreme in montaža arhivske opreme). Uredila se bo okolica objekta z 18 parkirnimi mesti,” so sporočili iz generalnega sekretariata vlade Republike Slovenije.

Projekt nove Enote za Prekmurje bi moral v celoti zaživeti že leta 2018. Samostojna enota arhiva bo pokrivala upravne enote Murska Sobota, Gornja Radgona, Ljutomer in Lendava. Med predvidenimi deli je ureditev skladišča, v pritličnih prostorih nekdanje Murine trgovine pa bo urejena čitalnica arhiva. V enoti za Prekmurje je predvideno šest zaposlitev, od tega tri nove. Ministrstvo za kulturo je že leta 2015 uspelo prepričat vlado, da so lahko pridobili potrebna sredstva za nakup prostorov, v višini 350.000 evrov. Pri tem je pomagala tudi Mestna Občina Murska Sobota z ureditvijo zemljišč okrog objekta.