Sveže

Nove podrobnosti nakupa Term Lendava

Znane so nove podrobnosti okrog prodaje oz. nakupa Term Lendava, ki v pokrajini ob Muri in še posebej v našem kraju dviguje ne malo prahu. Kot smo uspeli izbrskati, se sklad Comitatus ukvarja s proizvodnjo električne energije (Comitatus-Energia Zrt) na naslovu Erzsébet tér 2, 3530 Miskolc in nima nobenega zaposlenega.
Iz poslovnega poročila družbe Comitatus-Energia Zrt za leto 2017 lahko ugotovimo, da ima družba v bilanci stanja na aktivni strani na dan 31.12.2017, 7.628.361,86 evrov sredstev (2.496.000.000 forintov), od tega 7.621.644,25 evrov sredstev (2.493.802.000 forintov) v bankah. Družba ima na dan 31.12.2017 7.619.538,51 evrov (2.493.113.000 forintov) lastnega kapitala, od tega kar 7.625.305,62 evrov (2.495.000.000 forintov) kapitalskih rezerv.

Sto odstotni lastnik družbe MNV Zrt (državna družba za upravljanje državnega premoženja – enako kot v Sloveniji SDH) je družbo Comitatus-Energija Zrt v začetku letošnjega leta dokapitalizirala z denarnimi sredstvi v višini 500.000.000 forintov (1.528.117,36 evrov), od česar je šlo 2.000.000 forintov (6.112,47 evrov) v povečanje registriranega kapitala in 498.000.000 forintov (1.522.004,89 evrov) v povečanje kapitalskih rezerv. Po tem takem ima družba že okoli 2.990.000.000 forintov (9.138.141,81 evrov) denarnih sredstev v bankah.

Družba pravzaprav v izkazu poslovnega uspeha nima prihodkov iz poslovanja. Sodeč po tem, da je imela v letu 2017 le 8.718.000 forintov (26.990 evrov) materialnih stroškov in le 773.000 forintov (2.393 evrov) stroškov dela, kaže, da nima nobenega zaposlenega. V poslovnem poročilu je zapisano, da je osnovna dejavnost družbe “35.11 Villamosenergia-termelés” (v prevodu proizvodnja električne energije). Sodeč po podatkih iz poslovnega poročila ima družba torej že zagotovljena denarna sredstva za nakup Term Lendava.

Nakup je seveda nekoliko neobičajen, saj se torej družba oz. sklad ne ukvarja s turistično dejavnostjo, prav tako pa slednji na sosednjem Madžarskem, kjer je prav tako veliko turističnih objektov, nima naložb. V praksi torej državna družba oz. sklad kupuje objekt od druge države. To torej morda več ni stvar ekonomije, temveč politike …