Ostalo

Nove podrobnosti: Evropska sredstva za 6 kolesarskih povezav

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v zadnjih dveh mesecih odobrila evropska sredstva za šest projektov izgradnje kolesarskih povezav v Pomurju, ki so vključeni v Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije v koordinaciji Zavoda za turizem in razvoj Lendava in Razvojnega centra Murska Sobota.
S tem se zaključuje skoraj štiri leta trajajoči teritorialni dialog potrjevanja projektov v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije na prednosti naložbi Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti, ki sta ga v Pomurju koordinirala Zavod za turizem in razvoj Lendava ter Razvojni center Murska Sobota. Proces priprave Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije se je namreč pričel že leta 2017, Razvojni svet pomurske regije je projekte potrdil leto kasneje, sedaj pa je operacije potrdila še Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, kar predstavlja podlago za pričetek izvajanja projektov.

Tako bo v šest potrjenih projektov vključenih devet pomurskih občin, in sicer bodo nove kolesarske steze nastale v občinah Gornja Radgona, Beltinci, Črenšovci, Apače, Turnišče, Dobrovnik, Kobilje, Lendava in Velika Polana. Občine so bile v okviru procesa zadolžene za pripravo celotne projektne dokumentacije ter posameznih vlog, v drugi fazi pa jih čaka tudi dejanska izvedba.

Občine bodo v šestih različnih projektih skupaj izgradile skoraj 25 km novih kolesarskih stez v skupni vrednosti skoraj 5 milijonov evrov. Projekti se bodo predvidoma zaključili do leta 2023 in predstavljajo podlago za razvoj celovitega pomurskega kolesarskega omrežja, ki ga bodo občine lahko še dodatno nadgradile tudi v novi finančni perspektivi 2021 – 2027. Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti je namreč ena izmed prioritet Evropske unije in bodo zato na voljo še dodatna sredstva za tovrstne projekte.

Naložbe bodo omogočile izboljšanje pogojev za trajnostno mobilnost prebivalcev v regiji in lažjo dostopnost do posameznih območij in storitev. Izboljšali se bodo pogoji za hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in e-mobilnosti. Poleg tega se bo povečala tudi varnost kolesarjev v prometu.

Skupaj je bilo do sedaj v Pomurju izdanih dvanajst Odločitev o podpori projektu:

  • Pet (5) odločitev za projekte poslovnih con,
  • Ena (1) odločitev za projekt podpornega okolja ter
  • Šest (6) odločitev za projekte kolesarskih povezav.

V usklajevanju na resornem Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo / Ministrstvu za okolje in prostor oz. Službi Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sta še dva regijska projekta poslovnih con in dva regijska projekta nadgradnje vodovoda.