Iz občinskega sveta Občine LendavaSveže

Nova ekonomska cena Vrtca Lendava: Župan Magyar in direktorica Hozjanova vsak na svojih bregovih

Na minulem zasedanju občinskega sveta Občine Lendava bi občinski svetniki morali obravnavati predlog uskladitve ekonomske cene programa Vrtca Lendava in sicer predvsem zaradi zvišanja minimalne plače, višjih stroškov regresa ter zvišanja cene energentov. To se ni zgodilo, saj je župan Občine Lendava Janez Magyar na seji predlagal, da o novem predlogu ekonomske cene ne odločajo. To je pojasnil z besedami da, kar se tiče državnega proračuna še ni dogovorjeno, iz katerega naslova bodo kriti vsi navedeni stroški, saj zadnji dvigi plač niso zajeti v povprečnini. Magyar je še predlagal, “da se cene iz leta 2020 začasno ohranijo in, ko bodo znani vsi parametri, torej celotno zvišanje stroškov in tudi viri za njihovo pokritje, naj Vrtec Lendava pripravi nov predlog uskladitve cen, pri tem pa prosim vodstvo zavoda, da racionalizira poslovanje.”
Na minuli redni seji Občinskega sveta Občine Lendava, ki je bila 25.1.2023, bi moral biti obravnavan Predlog uskladitve ekonomske cene programov Vrtca Lendava, vendar je župan občine Lendava Janez Magyar med sejo pri dotični točki dnevnega reda predlagal, da se o ceni programov na sklicani seji ne bo odločalo, saj kot je bilo moč slišati, ta novih cen zaenkrat ne želi prevaliti ne na občino in ne na starše. Magyar je v nadaljevanju še pojasnil, da bi o tem predlogu odločali na naslednji seji, “ko bomo dobili relavantne, prave in verodostojne podatke /…/, ko bodo znani vsi parametri, celotno zvišanje stroškov in tudi viri za njihovo kritje, naj na podlagi znanih dejstev Vrtec Lendava pristopi k pripravi novega predloga uskladitve cene.”

Na vprašanje občinskega svetnika Alena Dominića (SD), ali bi morda Vrtec Lendava s tem lahko zašel v likvidnostne težave, mu je Magyar pojasnil, da “bo Občina vedno stala za cenami in vrednostmi, ki so potrebni za pokritje stroškov. Proračunsko nimamo osnove in nimamo pokritja. Vse občine, ne samo Občina Lendava predlagamo, da te cene pokrije država in če ne, bo pač sledila nova razprava in takrat se boste svetniki odločali na dejstvih /…/ ali bo ceno pokrila Občina Lendava, ali pa starši. Dejstvo je, da je tukaj še veliko neznank.” 

“O tem kaj se bo zgodilo sem slišala, ko sem vstopila v prostore danes,” je uvodoma dejala direktorica Vrtca Lendava Tina Hozjan, ki, kot kaže, na takšno spremembo poteka ni bila pripravljena. “Ne včeraj, ne danes dopoldan in ne preden sem se pojavil tukaj, nisem bila seznanjena  tem, da je prišlo do kakršne koli spremembe,” je še dejala in bila vidno razočarana. Ta je med drugim dejala, da takšna odločitev postavlja v stisko vse zaposlene in ves zavod, ter pripomnila, da je vodstvo vrtca Občino sproti obveščalo o vseh spremembah ter učinkih. Z županom se je Hozjanova sicer strinjala, da ne vemo, kaj se bo dogajalo sedaj zaradi dviga minimalne plače in se strinjala tudi z vprašanjem Dominića ter se vprašala, kaj bo s plačnimi razredi pomočnikov vzgojiteljev.

Ali javni zavod Vrtec Lendava vse težje pokriva svoje obveznosti?

“Vlada za nazaj ne bo spreminjala nič. To, kar je na vaših mizah, pokrije samo tekoče poslovanje in to kar je nastalo od oktobra (2022) do sedaj. Trenutno smo v taki situaciji, da nam je Občina zagotovila 60.000 evrov premostitvenih sredstev v letu 2022. Prošnja je bila, da nam to Občina pokrije, odgovor je bil, da se tega ne da, ker so bile volitve in da je treba počakati, da se konstituira nov občinski svet, ki bo o tem odločal. Vprašanje je, kaj sedaj s temi 60.000 evri, ki so bili že nakazani v letu 2022?,” je dejala Tina Hozjan.

Ekonomske cene (to niso končne cene za starše), se oblikujejo po metodologiji, ki je določena za vso državo enako. Največji del cene, to je kar 77%, predstavljajo stroški dela. 15% cene sestavljajo stroški materiala in storitev ter preostalih 8% cene stroški živil. Vrtec Lendava ne spada med najcenejše in hkrati tudi ne med najdražje vrtce v državi kar se tiče prvega starostnega obdobja. V drugem starostnem obdobju je bližje dražjim vrtcem. Kot je dejala Hozjanova, Vrtec Lendava rezervnih sredstev nima, saj porabijo prav ves denar “in zato nas vsaka sprememba še toliko bolj udari. Manevrskega prostora nimamo,” je dejala.

“Če gledamo samo odločbe, izdane na CSD, bi starši trenutno na naš račun mesečno morali nakazati 62.000 evrov, a jih nakažejo približno 33.000, saj je 74 otrok oproščenih plačila vrtca. V celoti. Gre za drugega in tretjega otroka in za njih stroške pokriva ministrstvo. Ker je občina venomer imela posluh za starše, je dodala subvencijo, kar mesečno znese okrog 18.000 evrov.” Vrtec Lendava, kot je še dejala Hozjanova, vsak mesec posluje z izgubo.

Tina Hozjan

V kolikor na naslednji seji občinski svetniki ne bodo sprejeli zvišanja ekonomske cene vrtca, bo Vrtec Lendava, ki je največji proračunski porabnik, vsak mesec posloval z 25.000 evri minusa, tukaj pa je še nerešeno vprašanje 60.000 evrov. “Na postavki za vrtec je skorajda 100.000 evrov velika luknja,” je še zaključila Hozjanova. Župan Magyar je sicer zagotovil, da bo Občina vedno finančno poskrbela za svoje javne zavode, torej tudi za Vrtec Lendava.

“Ne strašite občinskih svetnikov in ne občinske uprave. Prav to, kar sem sam predlagal, je recimo izglasovala MO Ptuj. Noben zaposleni v javnem zavodu Vrtec Lendava ni in ne bo prikrajšan. Tukaj je zgolj vprašanje, ali bomo ta del prevalili na del staršev, ali bo to pokrila Občina, ali pa država. Samo to je vprašanje in nič drugo. Vaši zaposleni so, to vam zagotavljam, na varni strani. Povejte, kaj se bo zgodilo, če bo recimo ta strošek prevzela država, mi pa bomo s položnicami obremenili starše? Bomo staršem denar vračali? Gre za 400.000 evrov.

Cene zaenkrat ostajajo nespremenjene.

Vrtec Lendava je predlagal potrditev naslednje ekonomske cene programov vrtca:

  • Ekonomska cena dnevnega programa (6-9 ur) za otroka v oddelkih 1. starostnega obdobja bi znašala 613,03 EUR na mesec.
  • Ekonomska cena dnevnega programa (6-9 ur) za otroka v oddelkih 2. starostnega obdobja bi znašala 481,32 v na mesec.
  • Ekonomska cena dnevnega programa (6-9 ur) za otroka v kombiniranih oddelkih in oddelkih 3-4 let bi znašala 519,97 EUR na mesec.
  •  

Cena 10. in vsake nadaljnje ure varstva znaša:

  • v oddelkih 1. starostnega obdobja 3,52 EUR/uro in v celoti bremeni starše,
  • v oddelkih 2. starostnega obdobja 2,77 EUR/uro in v celoti bremeni starše ter
  • v kombiniranih oddelkih in oddelkih 3-4 let 2,99 EUR/uro in v celoti bremeni starše.

Cena varstva otroka izven poslovnega časa enote vrtca znaša 15,87 €/uro. Stroški se obračunajo za vsako začetno uro varstva izven delovnega časa in v celoti bremenijo starše.

“Če bo sprejet ta predlog ekonomskih cen programov vrtca, mora biti hkrati sprejet tudi predlog za zagotovitev namenskih sredstev iz proračuna ustanovitelja za pokritje dodatnih stroškov izvrševanja ukrepov, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije jeseni 2022 (zvišanje regresa za prehrano zaposlenih, poračun regresa za letni dopust ter zvišanje vrednosti plačnih razredov), saj ti stroški v tem predlogu niso zajeti,” so še zapisali pri Vrtcu Lendava v podlagi za oblikovanje predloga.