Sveže

Neuradno: Občina Lendava namerava za participativni proračun v prihajajočih dveh letih nameniti 100 tisočakov

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo prebivalke in prebivalci občine. V Lendavi bo participativni proračun zaživel leta 2024, zanj bo, po trenutnih podatkih, namenjenih 50 tisočakov. Prav toliko naj bi bilo namenjenih v letu 2025.
“Participativni proračun je relativno nov demokratičen proces vključevanja občanov pri odločanju o razporejanju proračunskih sredstev. Določa vnaprej določen delež proračunskih sredstev, namenjen projektom, ki jih predlagajo in se do njih neposredno opredelijo občani. Občani tako kot neizvoljeni člani lokalne skupnosti lahko vplivajo na porabo javnih sredstev v svojem življenjskem okolju in prepoznane probleme sami predlagajo v reševanje,” so sporočili iz Občine Lendava.

Namen participativnega proračuna je torej vzpostaviti komunikacijske kanale med občino in občani ter prenesti del odločanja o porabi skupnih sredstev na občane. V občini Lendava so v preteklosti že bila razmišljanja o izvedbi participativnega proračuna, vendar pa podlage (sklepa o postopku izvedbe participativnega proračuna…) za samo izvedbo ni bilo. Tudi v veljavnem proračunu za leto 2023 občani kot predlagatelji niso bili neposredno vključeni. Glede na to, da jih v prihodnje občina želi vključiti, je sprejem Sklepa o postopku izvedbe participativnega proračuna v občini Lendava v letu 2024 in v letu 2025 začetek takega načina priprave proračuna.

Predlagana sredstva, namenjena izvedbi participativnega proračuna v občini Lendava v letu 2024, prav tako v letu 2025 naj bi znašala 50.000 evrov. Za vsako proračunsko leto naj bi bila sredstva rezervirana z novo proračunsko postavko “Participativni proračun.” Po objavi predlaganega sklepa bo pripravljen javni poziv občanom za oddajo projektnih predlogov, ki bodo ustrezala določenim kriterijem.

Zbiranje projektnih predlogov bo organizirano na način, da bo omogočeno čim širše vključevanje občanov. Projektni predlogi, ki bodo izpolnjevali pogoje, se bodo uvrstili v postopek preverjanja izvedljivosti projektnega predloga. Za končno presojo in potrditev projektnih predlogov, primernih za glasovanje, bo pristojna Strokovna komisija za izvedbo participativnega proračuna Občine Lendava, ki jo bo imenoval župan Občine. Komisija bo nato pripravila predlog projektov za uvrstitev v predlog Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2024 oziroma v predlog Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2025.