Ostalo

Neprilagojena hitrost je še vedno eden od najpogostejših vzrokov za nastanek prometnih nesreč

Policisti PU Murska Sobota so v obdobju od 1.1.2018 do 26.8. 2018, obravnavali 576 prometnih nesreč, v enakem obdobju lanskega leta 539. V prometnih nesrečah sta 2 (3) osebi izgubili življenje, 30 (40) jih je bilo hudo in 243 (202) lahko telesno poškodovanih.
Vzrok neprilagojena hitrost je še vedno eden od najpogostejših vzrokov za nastanek prometnih nesreč na cestah na območju Pomurja. V povprečju (obdobje 6 let) se vsaka 6 prometna nesreča na pomurskih cestah zgodi zaradi neprilagojene hitrosti. Pomeni, da je še vedno veliko voznikov, ki ne upošteva omejitve hitrosti omejene s prometno signalizacijo ali prometnimi pravili in, da je delež neprilagojene hitrosti v prometnih nesrečah izredno visok. Neprilagojena hitrost pa je velikokrat determinirana tudi v vzrokih kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje, neupoštevanje pravil o prednosti.

Udeležba otrok v prometnih nesrečah

V obdobju od leta 2012 do 26.8.2018 je bilo v prometnih nesrečah na območju PU M. Sobota udeleženih 99 otrok od katerih sta 2 umrla, 9 jih je bilo hudo in 79 lahko telesno poškodovanih.

Aktivnosti policije pred, ob začetku in med šolskim letom

Zagotavljanje varnosti otrok, predvsem v prvih septembrskih dneh, je namreč ena najpomembnejših nalog policije, saj so otroci in tudi pešci nasploh med najbolj ranljivimi prometnimi udeleženci.

“Policisti se zavedamo, kako pomembna je skrb za začetnike, ki prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo vseh nevarnosti, pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na ostale učence, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole razigrani in je potrebno kar nekaj dni, da ponovijo pravila in zahteve za varno ravnanje v prometu.

Staršem svetujemo, naj v zadnjem tednu pred začetkom novega šolskega leta namenijo več časa prometno-varnostni vzgoji otrok. Preverijo naj kaj njihovi otroci znajo in zmorejo, ne le na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu, pri tem pa naj ne pozabijo, da z lastnim ravnanjem dajejo zgled svojim otrokom. Voznike pa opozarjamo na večjo previdnost na cesti, predvsem v bližini vrtcev in šol ter krajev, kjer se otroci največ zadržujejo,” so sporočili iz PU Murska Sobota.

Policisti že izvajajo aktivnosti za prvi šolski dan. Pregledujejo okolice šol in ustreznost prometne signalizacije na šolskih poteh. Sodelujejo z vodstvi šol, z izvajalci organiziranih prevozov otrok, predstavniki lokalnih skupnosti in drugimi institucijami (AMD, ZŠAM, SPV…). S Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa usklajujejo podrobnosti o načinu in obsegu varovanja otrok na poti v šolo in iz nje. Občasni nadzor cestnega prometa v neposredni bližini šol in drugih vzgojnih ustanov se bo opravljal že v tednu pred začetkom šolskega leta.

V okolici vzgojnih institucij bodo policisti v prvih dneh šolskega leta začeli s poostrenim nadzorom prometa. Merili bodo hitrost vožnje voznikov in umirjali promet na cestah; preverjali varno hojo otrok in uporabo prometnih površin; brezhibnost koles in uporabo zaščitne čelade. V prvih šolskih dneh bodo preverjali še opremljenost otrok z rumenimi ruticami in z odsevnimi telesi, tehnično brezhibnost vozil za prevoze otrok ter uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme za privezovanje otrok v vozilih. Kontrolirala se bo opremljenost in brezhibnost koles in koles z motorjem, s katerimi se vozijo otroci in tudi mladoletniki.

Skozi celo šolsko leto bodo izvajali tako preventivne kot represivne aktivnosti, katerih namen je varovanje otrok na poti v šolo in iz nje. Skozi celo šolsko leto bo izvedenih več poostrenih nadzorov s poudarkom na tehnični brezhibnosti vseh vozil, s katerimi se opravlja organiziran prevoz otrok v in iz šole.

Opozorila voznikom

“Voznike opozarjamo, naj vozijo varno, otrokom pa omogočijo varno prečkanje ceste ter varen prihod v šolo in iz nje. Pravočasna ustavitev vozila bo veliko lažja, če bodo vozniki dosledno upoštevali omejitve hitrosti in jo povsod prilagodili razmeram na cesti. Mimo avtobusa ali avtotaksi vozila ustavljenega na zaznamovanem mestu na vozišču ali na zaznamovani niši, ki je rezervirana za avtobuse ali avtotaksi vozila morajo vozniki voziti tako, da je zagotovljena varnost pešcev. Če potniki vstopajo ali izstopajo, je treba voziti mimo z zmanjšano hitrostjo in posebno previdno,” še sporočajo iz PU Murska Sobota.

Otroke v vozilih vozimo ustrezno zavarovane z zadrževalnim sistemom, uporaba pa je obvezna na vseh sedežih. Otrok, manjši od 150 cm, mora biti zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren njegovi telesni masi. Vozniki in starši naj vedno tudi sami uporabljajo varnostni pas, saj tako otroku nudijo dober zgled.