Sveže

Nakup Krone leta 2018: Primer je še vedno v fazi zbiranja obvestil na policiji

Nadzorni odbor je na svoji 14. seji, ki je bila na sporedu konec septembra 2020 sprejel končno poročilo o opravljenem nadzoru “Izvedba nakupa poslovnega objekta Krona,” o čemer smo sicer že poročali. Občina je podala kazensko ovadbo lanskega maja, primer pa je še vedno v fazi zbiranja obvestil na policiji.
Predmet nadzora je bila namenskost porabe proračunskih sredstev. V dokumentu je takrat nadzorni odbor poleg globokega oškodovanja občinskega proračuna ugotovil še negospodarno ravnanje, nenamensko porabo sredstev, … Poročilo je razkrilo, da je občinski proračun z nakupom Krone bil oškodovan za kar 100.000 evrov. Gre za denar davkoplačevalcev. Občina bi morala ravnati gospodarno z občinskim proračunom in nepremičnino z zaznambo izvršbe kupiti na dražbi v sodnem postopku in ne izvensodnem. Zelo verjetno bi jo lahko kupila za 50% ocenjene vrednosti in brez DDV. Ocenjena vrednost je v času nakupa bila 192.414 evrov. Takrat se je na ugotovitve odzval tudi nekdanji župan, mag. Anton Balažek >>

Primer je še vedno v fazi zbiranja obvestil na policiji

Obrnili smo se na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti in na Okrožno sodišče v Murski Soboti. Drago Farič, višji državni tožilec in vodja tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu nam je na naše vprašanje, ali imajo zadevo že v obravnavi, zapisal: “V zvezi z vašim novinarskim vprašanjem vam sporočam, da je glede na ugotovitve nadzornega odbora Občine Lendava bila podana dne 10.5.2021 prijava suma storitve kaznivega dejanja glede postopka nakupa nepremičnine gostilne Krona v Lendavi. Policija navedeno zadevo obravnava kot kaznivo dejanje oškodovanje javnih sredstev po 257.a členu KZ-1 zoper zaenkrat neznanega storilca. Zadeva je v fazi zbiranja obvestil na policiji.”

In kaj pravi 257.a člen KZ-1?

Uradna oseba, javni uslužbenec ali druga pooblaščena oseba uporabnika javnih sredstev, ki pri naročanju, pridobivanju, upravljanju teh sredstev ali razpolaganju z njimi, zavestno krši predpise, opušča dolžno nadzorstvo ali kako drugače povzroči ali omogoči nezakonito ali nenamensko uporabo javnih sredstev, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko za javna sredstva zaradi tega nastane večja premoženjska škoda, in ta res nastane, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let in z denarno kaznijo. Če je zaradi dejanja nastala velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let in z denarno kaznijo.