Ostalo

Naknadne volitve v Svet romske skupnosti RS: Med kandidati tudi trije Prekmurci ter Prekmurka

Urad Vlade RS za narodnosti je skladno z določbami Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji razpisal naknadne volitve predstavnikov in predstavnic romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti v Svet romske skupnosti Republike Slovenije. Med kandidati tudi trije Prekmurci ter Prekmurka.
Volitve bodo potekale v četrtek, 30. marca 2023, v Murski Soboti od 10. do 17. ure in 31. marca 2023 v Novem mestu od 9. do 16. ure. Termin izvedbe naknadnih volitev je bil dogovorjen z izvoljenimi predstavniki romske skupnosti.

Vsi izvoljeni predstavniki in predstavnice romskih skupnosti v občinskih svetih samoupravnih lokalnih skupnosti so bili pisno obveščeni o poteku volitev in možnostih ter postopku vlaganja kandidatur ter rokih, do katerih je treba morebitno kandidaturo vložiti pri Uradu Vlade RS za narodnosti. Urad Vlade RS za narodnosti je 24. januarja 2023 za vse izvoljene romske svetnike in svetnice organiziral tudi usposabljanje, na katerem udeležence natančno informiral o postopku volitev v Svet romske skupnosti Republike Slovenije in njegovem konstituiranju.

Urad Vlade RS za narodnosti je za potrebe izvedbe naknadnih volitev prejel 7 kandidatur za člana oziroma članico Sveta romske skupnosti Republike Slovenije. Vse kandidature so bile ustrezne. Volilna komisija je na podlagi vnaprej določenih pravil izvedla žreb za določitev vrstnega reda kandidatur na seznamu kandidatur za naknadne volitve predstavnic in predstavnikov romske skupnosti v Svet romske skupnosti Republike Slovenije.

Št.Ime in priimek kandidata/-kePredstavnik/-ca romske

skupnosti v občini

1Nataša HorvatLendava
2Darko RudašMurska Sobota
3Marjan HudorovičKočevje
4Dario BaranjaPuconci
5Matej BreznikTrebnje
6Ludvik HorvatČrenšovci
7Duško SmajekNovo mesto