Ostalo

Najmanjša slovenska občina postala 180. članica Skupnosti občin Slovenije

Občina Odranci je postala 180. občina članica Skupnosti občin Slovenije. Občina Odranci leži na Dolinskem ob reki Muri in je po površini najmanjša občina od vseh občin v Sloveniji, saj meri le okrog 7 kvadratnih kilometrov. Je ena od specifičnih občin, saj v občino spada samo naselje Odranci. Število prebivalcev se giblje okrog 1.650.
Skupnost občin Slovenije je največje in najstarejše reprezentativno združenje občin v Sloveniji, ki danes šteje torej 180. članic. Ustanovljena je bila leta 1992 in v okviru svojega poslanstva skrbi za dobrobit in interese malih, srednjih in mestnih občin. Temeljno poslanstvo skupnosti je zastopanje interesov občin članic, povezovanje teh in vzpostavljanje medsebojnega sodelovanja, širjenja dobrih praks, znanja, vedenja in izkušenj.

Županje in župani občin članic prihajajo iz celotnega političnega spektra v Slovenije, številni so neodvisni, desni, levi, sredinski; skupnost pa je asociacija vseh, ne glede na njihovo politično barvo in prepričanje. Združuje jih vedenje in zavedanje, da se občine srečujejo s številnimi problemi, ki so problemi mnogih, in niso v nikakršni povezavi s politično pripadnost županje ali župana ter večinske ali manjšinske volje občinskih in mestnih svetov. Skupnost občin Slovenije navznoter in navzven deluje politično nepristransko in nevtralno. Odločitve skupnosti so pogojene samo in predvsem z interesi vseh občin članic.

V občini Odranci je registriranih čez 80 poslovnih subjektov. V industrijski coni je zrasla proizvodnja avtodomov, katere vlagatelj je nemška firma Carthago, ki danes zaposluje že okrog 900 delavcev. Prav tako so v obrtni coni še nekatera podjetja s tujim kapitalom. Urejena je cestna in komunalna infrastruktura, šola, vrtec ter gospodarstvo. Po stopnji komunalne opremljenosti spada Občina Odranci med najrazvitejše občine v Sloveniji. Zaradi gospodarskega razvoja je v letu 2009 postala Občina Odranci najrazvitejša občina na področju Pomurja, saj je presegla povprečno državno stopnjo razvitosti za 13 odstotkov.