Ostalo

Na sestanku Sveta županov vodilnih destinacij slovenskega turizma tudi Anton Balažek

V Ljubljani se je na povabilo Slovenske turistične organizacije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prvič sestal Svet županov vodilnih destinacij slovenskega turizma. Svet je nastal za obdobje Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 s ciljem krepitve povezav med krovno in lokalno ravnjo ter za učinkovito upravljanje slovenskih turističnih destinacij.
Prisotni so se strinjali, da je v luči pričakovane nadaljnje rasti vse bolj pomemben aktivni razvoj produktov, upravljanje turističnih tokov, dobro organiziran javni prevoz, skrb za odlično izkušnjo obiskovalcev, ob tem pa usklajena in učinkovita vpetost turizma v celoten razvoj lokalne skupnosti. Prav tako so izpostavili velik pomen sodelovanja vseh ključnih deležnikov za doseganje skupnega cilja, to je znatno višjega priliva iz naslova izvoza potovanj.

Slovenski turizem je, kot je opredelila nova Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, pred jasnim ciljem: pospešiti strategijo visoke vrednosti za 4 milijarde evrov iz naslova izvoza potovanj do leta 2021, z vizijo Slovenije kot destinacije za 5-zvezdična doživetja.

Ukrepi na vladni ravni so v strategiji jasno opredeljeni, v okviru ene od šestih politik »Makro destinacije in produkti« je vzpostavljen model makro destinacij, ki predstavlja platformo za organizacijsko in trženjsko optimizacijo slovenskega turizma. STO je v drugi polovici 2017 že vzpostavila tesno povezavo z vsemi vodilnimi destinacijami, preko koordinacije štirih produktno-izkustvenih makro destinacij: Alpska Slovenija, Mediteranska & Kraška Slovenija, Termalna Panonska Slovenija in Osrednja Slovenija & Ljubljana. 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek, nagovoril župane vodilnih destinacij

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je nagovoril župane vodilnih destinacij kot najpomembnejše deležnike za usklajeno in učinkovito izvajanje nove turistične strategije na lokalni ravni ter izpostavil prioritetne ukrepe strategije: “Z veseljem se udeležujem današnjega srečanja in razprave. Veseli me, da se župani vodilnih destinacij slovenskega turizma zavedajo pomena turizma in nujnosti ukrepov, ki bodo zagotavljali njegov nadaljnji, trajnosten razvoj. Slovenski turizem ima dobre rezultate in trdne temelje za nadaljnji razvoj, s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017- 2021 smo si zastavili  tudi jasen cilj, to je ustvariti 3,7-4 milijarde evrov iz naslova izvoza potovanj do leta 2021. Ključno sporočilo, ki ga želim danes deliti je, da smo mi vsi soodgovorni za realizacijo tega cilja. Ne računamo zgolj na načelno podporo občin pri udejanjanju zastavljenih ukrepov, računamo na njihovo aktivno udeležbo. Na podlagi današnje razprave v to niti najmanj ne dvomim.” 

Prisotnost in aktivna udeležba župana Občine Lendava na svetu pričata o nagli rasti pomena Lendave kot turistične destinacije v nacionalnem ter regionalnem pomenu. Razvoj turistične dejavnosti pa najbolje potrjujeta podatka, in sicer obisk na stolpu Vinarium, ki kljub nekoliko skromnejšim napovedim dosega številko 100.000 turistov na leto ter število nočitev v občini, že meseca novembra 2017 smo namreč presegli število nočitev leta 2016 in tako predvidevamo letno rast v višini med 6 – 9 odstotki, so zapisali na občinski spletni strani.