SvežeIz občinskega sveta Občine Lendava

Na organu skupne občinske uprave bosta realizirani dve novi zaposlitvi, proračun Občine Lendava ob tem ne bo trpel

Skupna občinska uprava v sestavi Organa skupne občinske uprave Občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje je v letu 2021 v Občini Kobilje opravljala naloge na področju inšpekcijskega nadzora, občinskega redarstva, urejanja prostora, varstva okolja in civilne zaščite. Zaradi ene odpovedi delovnega razmerja ter zaposlenega s skrajšanim delovnim časom, v Kobilju več ne dohajajo rednim delovnim nalogam. Anomalijo bodo odpravili z dvema novima zaposlitvama.
Delo je do sedaj potekalo v skladu s podpisano Pogodbo o medsebojnih razmerjih ustanoviteljic »organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, ki so jo občine ustanoviteljice organa podpisale v letu 2020. V skladu z navedeno pogodbo sta na Občini Kobilje (dislocirani enoti organa skupne občinske uprave) bila zaposlena dva sodelavca. Do pomladi je delo v občinski upravi skupaj z ostalimi zaposlenimi skupne občinske uprave potekalo tekoče. Težave so nastale ob odpovedi ene od dveh zaposlenih, ki je zaradi osebnih razlogov dala odpoved v Organu skupne občinske uprave in se zaposlila pri drugem delodajalcu. Posledično je v občinski upravi Občine Kobilje ob direktorju občinske uprave ostala samo še ena redno zaposlena oseba, ki dela v skrajšanem delovnem času in sicer 6 ur dnevno in posledično ne more pokriti dela odsotne sodelavke.

“Zaradi zakonodaje in vedno večjega obsega dela smo prisiljeni, da nujno zaposlimo vsaj dva dodatna delavca in s tem omogočimo, da bomo delo v občinski upravi lahko opravljali kvalitetno in strokovno. Slednje nam občinski proračun nikakor ne dopušča. Sredstva nam komaj zadostujejo za pokrivanje najnujnejših potreb, zato edini izhod vidimo v zaposlitvi teh dveh sodelavcev preko skupne občinske uprave. Nova sodelavca bi skupaj z ostalimi zaposlenimi občinske in skupne uprave lahko optimalno opravila zahtevani obseg dela s strani zakonodaje. Skupno sofinanciranje petih nalog s strani Ministrstva za javno upravo za leto 2022, za občine ustanoviteljice organa, je predvideno v višini 55 % (od plač zaposlenih) in 20% normiranih materialnih stroškov na navedene plače,” je na minuli seji občinskega sveta Občine Lendava dejal župan Občine Kobilje Darko Horvat.

Dodatnega obremenjevanja proračuna Občine Lendava ne bo

Strošek plač in materialnih stroškov dveh na novo zaposlenih v skupni občinski upravi ne bo dodatno obremenil proračuna Občine Lendava. Občina Kobilje bo v letu 2022, v skladu z navedeno pogodbo, 100% pokrila stroške dodatnih zaposlitev v skladu z obračunom opravljenega dela v naši občini s strani zaposlenih skupne občinske uprave, od Ministrstva za javno upravo pa bo Občina Kobilje poračunala navedena sredstva v višini 55 % (od plač na novo zaposlenih) in 20% nominiranih materialnih stroškov na navedene plače. S tem bi zmanjšala obremenitev občinskega proračuna Občine Kobilje za okrog 75%.

Dejstvo je, da ima Občina Kobilje v, dislocirani enoti najmanjše število zaposlenih iz skupne občinske uprave, samo enega s skrajšanim delovnim časom. “Menimo, da je prav, da prisluhnete našim potrebam in čini prej pristopite k postopku za razpis zaprošenih dveh delovnih mest za potrebe izvajanja nalog v Občini Kobilje, v skladu z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje,” je še dejal Horvat. Občinski svetniki Občine Lendava so predlog sprejeli.