Ostalo

Na občnem zboru Društva za razvoj turizma Pince tudi o 700. obletnici naselja

Minulo soboto popoldan se je v prostorih vaškega doma v Pincah odvil občni zbor Društva za razvoj turizma Pince, ki je trajal dobre pol ure. Društvo je bilo ustanovljeno v začetku avgusta leta 2019 z namenom obuditi ponudbo in dogajanje v omenjeni krajevni skupnosti, v sodelovanju s krajevno skupnostjo, Občino ter drugimi društvi in zavodi na območju občine Lendava.
Člani Društva za razvoj turizma Pince so minulo soboto v dvorani vaškega doma v Pincah izvedli redni letni občni zbor, ob upoštevanju vseh epidemioloških ukrepov. Občnega zbora se je udeležilo 14 članov društva, od tega trije novi člani. Obravnavali so 7 točk dnevnega reda, največ zanimanja pa je pritegnila peta točka, v kateri so prisotni diskutirali o 700. obletnici vasi Pince, ki je sicer na sporedu letošnje leto. Prireditev želijo ustrezno obeležiti in priprave bi že kmalu morale biti v teku. Občni zbor je vodil predsednik Zoran Škorić, za zapisničarko je bila izbrana Tamara Špitaler Škorić, podpisnika zapisnika pa sta bila izbrana Jessica Jaklin in Robert Vršić.

Aktivnosti

Predsednik društva Zoran Škorić je podal poslovno in finančno poročilo društva za leto 2021. Članom je na vpogled ponudil pisno finančno poslovanje (Bančni izpis prometa po kriterijih — ločeno prihodki in odhodki). Prisotni člani so poročila za minulo leto soglasno sprejeli. Člani društva so v minulem letu bili precej marljivi. Izvedli so tri projekte: Turistična pot Pince, Promocija lokalne skupnosti z dobrodelno noto na Lidau ringu ter Veseli december. Izvedba teh projektov je stala 3.493,71 evrov. V minulem letu so organizirali skupno kar devet delovnih akcij, v okviru katerih so izvedli čiščenje, urejanje in utrjevanje brežine s travnatimi ploščami nad izvirom in hranilnikom vode v Pincah, kjer so postavili tudi nadstrešek. “Z izvedenimi aktivnosti si v društvu prizadevajo za zmanjšanje škodljivih vplivov na obremenitev okolja ter ohranjanje čistih in zdravih vodnih virov, ki so neprecenljivo bogastvo naravne dediščine” so zapisali. Ob tem so seveda poudarili sodelovanje z Občino Lendava, Zavodom za kulturo madžarske narodnosti, Madžarsko samoupravno narodno skupnostjo Občine Lendava ter Pomursko madžarsko samoupravno narodno skupnostjo.

Organizacija prireditve ob 700. obletnici vasi

Kot je dejal predsednik Škorić, je slednji bil v začetku decembra 2021 na neformalnem sestanku v zvezi z organizacijo prireditve v počastitev 700. obletnice vasi v letu 2022. Na sestanku so bili prisotni predstavniki Krajevne skupnosti Pince, Kulturnega društva Pince in sam kot predstavnik Društva za razvoj turizma Pince. Prisotni so razpravljali o morebitni organizaciji te prireditve. Občnem zboru je Škorić dejal, da je organizacija take prireditve v domeni Krajevne skupnosti Pince, “da pa je sicer možnost, da to delo prevzame eno od društev – ali Kulturno društvo Pince ali Društvo za razvoj turizma Pince.” Prisotne je pozval, da izrazijo mnenje o pripravljenosti prevzema vodstva in odgovornosti za organizacijo omenjene prireditve ob 700. obletnici vasi, a so slednji soglasno zavrnili pripravljenost za morebitno organizacijo te prireditve, a so izrazili pripravljenost, da nudijo organizatorju vso pomoč pri konkretni izvedbi prireditve.

Članarina

Zoran Škorić je podal predlog, da članarina za leto 2022 znaša 10 EUR. Plačilo članarine bo društvo organiziralo 5. februarja 2022. Prisotni so predlog soglasno sprejeli.