Ostalo

Na Občini Lendava se je sestal razširjen Štab CZ Občine Lendava

Danes ob 9.00 uri se je na sedežu občine sestal razširjen Štab CZ Občine Lendava, ki ga je sklical in vodil župan občine Janez Magyar. Prisotni so si izmenjali vse uradne informacije, zabeležene od včeraj zvečer do danes zjutraj.
Prisotni ugotavljajo in zaključujejo:

Prisotni ugotavljajo in zaključujejo:

  • Stanje vseh vodotokov na današnji dan je stabilno.
  • Redarske službe občine jih redno spremljajo in jih bodo še v naprej ter o njih redno poročale županu in poveljniku štaba CZ mag. Tiborju Hebarju.

Občina Lendava je v skladu s protipoplavnim načrtom Zaščite in reševanja analizirala zalogo protipoplavne opreme in materialnih sredstev iz zaloge Civilne zaščite. “Ugotavljamo, da je zalog dovolj in je primerna,” so sporočili.

Občinski gasilski poveljnik Romeo Gal je zagotovil, da so vse enote PGD v občini v stanju pripravljenosti, kot je to bilo s strani župana zahtevano. Direktor podjetja Eko-Park d.o.o. Jožef Gerenčer zagotavlja, da so zaposleni v stanju pripravljenosti za morebitne intervencije. Imajo zagotovljeno opremo in zadostno količino peska za morebitno protipoplavno intervencijo.

“Občane obveščamo, da vodni vir za zagotavljanje pitne vode ni ogrožen, oskrba z vodo pa je zagotovljena. Voda je neoporečna, pitna, dodatnih potreb po kloriranju ni. Vodni vir razpolaga s sistemom samostojne protipoplavne zaščite. Vodstvo občine in poveljnik CZ redno nadzorujejo vsa poročila stanja na terenu in sprejemata sprotne ukrepe. Pri tem vas obveščamo, da ne hodite v bližine vodotokov in ne poskušate prehoditi ali prevoziti zalite ceste, vse zaradi vaše varnosti,” so še sporočili.

Obveščajo še, da:

  • v primeru zaznave poškodb na javni infrastrukturi (naplavine na cestah, zamašeni odtoki ipd.) in za reševanje posledic neurja, pokličete na dežurno telefonsko številko za intervencije Eko-parka: 041 70 20 80.
  • v primeru poškodb zasebne lastnine, pa pokličite na telefonsko številko za klic v sili 112, od koder bodo aktivirali pristojno gasilsko službo.