Ostalo

Na lendavski občini ustanovili sindikat

Zaposleni v občinski upravi Občine Lendava so na ustanovnem sestanku v začetku meseca aprila ustanovili Sindikat Občine Lendava, ki deluje pod okriljem Sindikata občin Slovenije. Sindikat je postal pravna oseba z dnem izdaje odločbe Upravne enote Lendava o hrambi statuta, dne 14.04.2016. Danes dopoldne smo se pogovarjali s predsednikom sindikata, Boštjanom Kelencom.
V intervjuju za naš portal je uvodoma povedal nekaj pohvalnih besed o projektih, ki jih je Občina Lendava v zadnjih letih uspešno izpeljala ter o urejenosti lokalne skupnosti. Posebej se je dotaknil razglednega stolpa v Lendavskih goricah, ki je še vedno predmet vročih debat. Dodaja pa, da bi morali biti občani mogoče manj kritični in bolj konstruktiven sogovornik kot velikokrat izpade. Kritizirati in uničevati je namreč dosti lažje kot nekaj ustvariti. Zavedati se je potrebno, da za dobrinami, ki se ljudem zdijo samoumevne, mora tudi stati neka skupina ljudi, ki skrbi, da so nam na voljo. Misel zaključuje z izjavo, da to niso področja, s katerimi bi se sindikat ukvarjal.

Nakazana je bila potreba po sindikalnem organiziranju

Če pustimo uvodni razgovor ob strani in povzamemo pogovor, je sogovornik navedel, da so mnogi indici znotraj občinske uprave nakazovali na potrebo po sindikalnem organiziranju, ki pomeni ustavno in zakonsko pravico uslužbencev za zaščito svojih pravic, interesov ter delovnopravnega položaja nasploh. To pa je tudi poslanstvo Sindikata Občine Lendava. Pri motiviranju uslužbencev je bilo mogoče zaznati določen strah, ki pa ne bi smel biti utemeljen. Sindikat je namreč prostovoljna organizacija, ki se legitimno bori za pravice in interese zaposlenih, in ne organizacija, ki bi se neutemeljeno borila proti vodstvu občine, trdi Kelenc.

Kot predsednik sindikata bo, za zaščito delovnopravnega položaja članov težil h konstruktivnemu pogovoru z vodstvom. Z nasmehom doda, da če bo mu pa sogovornik na drugi strani prisluhnil, bo pa pokazal čas. Ker gre za institucijo v službi občanov, bo sindikat v določenih zadevah, če bo tako presodil, o položaju zaposlenih obveščal člane predstavniškega telesa ali preko medijev občane neposredno. Meni, da kakšen je položaj zaposlenih, ne sme biti skrivnost.

Predsednik sindikata želi, da bi bili uslužbenci na eni strani, in vodstvo na drugi, enakopravni sogovorniki, ter da se močnejši položaj vodstva nasproti uslužbencem ne bi zlorabljal. Seveda pa se mora vedeti kakšna je čigava vloga.

Organizirani pod Sindikatom občin Slovenije

Uslužbenci so se odločili, da se sindikalno organizirajo pod okriljem Sindikata občin Slovenije, saj bodo kot člani krovnega sindikata med drugim lahko deležni pravne pomoči njihove pravne službe in zastopanja v morebitnih delovnopravnih sporih. Sindikat občin Slovenije jim prav tako zagotavlja podporo in svetovanje pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja.

Če se na hitro dotaknemo zakonodaje, Zakon o delovnih razmerjih namreč določa, da sindikat, ki ima člane zaposlene pri določenem delodajalcu, lahko imenuje ali izvoli sindikalnega zaupnika, ki ga bo zastopal pri delodajalcu. Če zaupnik ni določen, zastopa sindikat njegov predsednik. Predsednik sindikata ima tako pravico ter hkrati dolžnost zagotavljati in varovati pravice in interese članov sindikata pri delodajalcu.

Boštjan Kelenc je diplomiral na Fakulteti za upravo in je na občinski upravi zaposlen od leta 2008. S poletjem pa tudi zaključuje magistrski študij javne uprave.

lendavainfo-kelenc Pogovor z Boštjanom Kelencom. (Boštjan Kelenc, desno)