Ostalo

Murskosoboški gimnazijci inovativno nad e-odpadke in odpadne baterije

Delavnica »E-odpadki in naše okolje« je potekala na Gimnaziji Murska Sobota v sklopu projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj pod vodstvom družbe ZEOS, d.o.o. v sodelovanju z Zavodom Mladinska mreža MaMa. Dijaki 3. letnikov so razpravljali o pomenu pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami. Udeleženci so iskali načine, kako zmanjšati vpliv tovrstnih odpadkov na okolico.

Ob vodenju moderatorjev Branke Biček Bizant (ZEOS, d.o.o.), Maje Hostnik (Mreža MaMa), Mihe Lendvaj, Tine Šlebir in Uroša Buzeti (Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota), Maje Nikodijevič in Klare Žmajde (Celjski mladinski center), ter Klaudije Šek Škafar (Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.) so mladi iskali odgovore ter rešitve za njihovo ločevanje, ki so jih na koncu tudi predstavili vsem zbranim. Tekmovali so v kvizu in iskali ideje za slogane – stavke, ki pozivajo potrošnike k E-cikliranju, kot so:

– E-odpadke ločujemo vsi, zato jih daj še ti!
– Narave ne oviraj, E-cikliraj!
– Ne bodi smet, E-cikliraj za boljši jutri!
– Če si star ali mlad in imaš zemljo rad, E-cikliraj in odpadke sortiraj!
– Od malih do velikih nog, E-cikliraj vedno in povsod!

Organizatorji so veseli, da so gimnazijci zelo aktivno sodelovali in pokazali, da jim je mar za okolje, v katerem živijo. To je bila že tretja delavnica, na kateri so mlade na drugačen način informirali o pomenu zbiranja in ločevanja e-odpadkov.

Udeleženci so se na dogodku seznanili z vsemi zbirno-predelovalnimi skupinami e-odpadkov in odpadnih baterij, s pomembnimi aktivnostmi projekta in zakaj je pomembno, da se e-odpadke in odpadne baterije E-ciklira. Spoznali so lokacije uličnih zbiralnikov v svojih občinah in nekaj ostalih načinov pravilnega rokovanja z e-opremo. Dotaknili pa so se tudi obdelave in ponovne uporabe tovrstnih odpadkov.

Moderator Miha Lendvaj iz Mladinskega in informativnega kluba Murska Sobota je ob priložnosti povedal: “Vsak izmed nas je moderiral svojo skupino dijakov, ki smo jih skozi vprašalnike o zbiranju in ločevanju e-odpadkov in odpadnih baterij pripeljali do odgovorov in jih na takšen način ozaveščali ter informirali. Najbolj zanimiv pa se je dijakom zdel kviz.”

eodpadkii

Delavnica v Murski Soboti je bila druga aktivnost od sklopa načrtovanih dogodkov v okviru postavitve 33 uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije v občinah Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče in Velika Polana. Prva aktivnost je bila izvedena 26. avgusta 2016 v Zbirnem centru Murska Sobota, kjer so bili ulični zbiralniki za e-odpadke in odpadne baterije predani v uporabo.

Petletni ozaveščevalni projekt

V družbi ZEOS, d.o.o. so z januarjem 2016 pričeli z izvajanjem petletnega ozaveščevalnega projekta na področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami z naslovom LIFE Gospodarjenje z e odpadki in s sloganom E-cikliraj. Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. V sklopu projekta vzpostavljajo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij, med drugim tudi postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke in druge lokacije širom Slovenije. Organizirali bodo več spremljevalnih aktivnosti, saj želijo občanom predstaviti projekt, omogočiti prijaznejša in dostopnejša mesta za oddajanje  e-odpadkov in odpadnih baterij in jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna oddaja tovrstnih odpadkov pomembna za okolje.