Ostalo

Murska Sobota: Začela se je prenova grajske dvorane

Del murskosoboškega gradu, ki obsega grajsko dvorano s pripadajočimi prostori (hodnik, avla, stopnišča, garderoba za nastopajoče, tehnika) je pretežno namenjen različnim uprizoritvenim dejavnostim (gledališkim, glasbenim, plesnim, lutkovnim, besednim), predstavitvam, predavanjem, filmskim in drugim projekcijam. Dvorana je do nedavnega koristno služila svojemu namenu in bila ves čas zasedena s programom, sedaj pa je v fazi prenove.
Grad Murska Sobota je kulturno-zgodovinski spomenik lokalnega pomena, najpomembnejši te vrste v Mestni občini Murska Sobota. Zgradba ima javno funkcijo in je v celoti namenjena izvajanju javnih programov občine in javnih zavodov, ki delujejo v njej. V  gradu izvajajo svoj program Pomurski muzej Murska Sobota, Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota in Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Svoj prostor v gradu ima JSKD OI Murska Sobota, v njem pa je tudi osrednja občinska dvorana za sklepanje porok.

Zaradi novih požarnih zahtev javnih objektov je bila izdelana nova študija požarne varnosti, za nadaljnje nemoteno varno obratovanje je potrebno opraviti obnovo, ki sledi tem zahtevam. Izdelan je bil projekt obnove, ki obsega gradbena, ključavničarska, suho-montažna in mavčna dela. Vsa dela, ki jih predvideva projekt obnove so nujno potrebna za varno obratovanje dvorane. Območje prenove je bilo že pred tem opremljeno z novimi notranjimi hidranti, priključeno pa je tudi na sodobno in zmogljivo protipožarno centralo.

In kaj vse so cilji prenove dvorane? Izboljšanje požarne varnosti objekta za obiskovalce, ponovna uporaba dvorane za kulturne prireditve in za uporabo ustvarjalcem (vaje, nastopi, priprave … ), ohranitev kulturne dediščine, prispevek k dvigu kakovosti okolja za delo in bivanje v stavbi ter izvajanje kulturnih in drugih aktivnosti in spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa, promocija kulture in kulturne dediščine prostora ter s tem prispevati k osveščenosti prebivalstva in nacionalni zavesti v regiji.

Dvorana v gradu v Murski Soboti, je dobila obliko sedanje gledališke dvorane leta 1991, hodnike, stopnišča, stranišča, garderobo in avlo pa so postopoma uredili med letoma 1992 in 1996. Izvajalec obnove, ki znaša 53.225,55 EUR je ADRIA BAU D.O.O iz Maribora. Izvajalec se je s pogodbo obvezal, da bo dela predvidoma dokončal do sredine decembra. Nadzor nad izvedbo del bo izvajal Inženiring Rajnar Štefan, s.p., iz Murske Sobote.