Ostalo

Minula visoka voda: Pitna voda ni bila ogrožena, v ponedeljek odstranitev protipoplavnih vreč

Kot so sporočili iz javnega podjetja Eko-Park, upravljavca sistema A pomurskega vodovoda, pitna voda v minulih dneh ni bila ogrožena. Med tem pa je občina Lendava včeraj sporočila, da vabi občane, da se v ponedeljek udeležijo odstranitve protipoplavnih vreč.
“Zaposleni Eko-Parka vsakodnevno spremljajo in preverjajo stanje na vodnem viru Gaberje in Turnišče, glede morebitne ogroženosti poplav na vodnem viru,” so sporočili iz javnega podjetja. Zapisalo so, da noben od omenjenih dveh vodnih virov ni in ni bil ogrožen ter, da celoten sistem deluje brez težav. Vodna vira imata sicer protipoplavno zaščito, izvedena pa je bila tudi notranja kontrola pitne vode.

“Vsled vsega navedenega ocenjujemo, da je pitna voda neoporečna in ni potrebe po prekuhavanju pred uporabo. Kljub temu smo uvedli preventivni ukrep povečanja kloriranja na VV z 0,12 na 0,20 mg/l (najvišja dovoljena 0,5 mg/lit). V primeru, da bi prišlo do kakršnihkoli sprememb, bomo javnost obvestili preko sredstev javnega obveščanja,” so še sporočili iz podjetja Eko-Park Lendava.

V ponedeljek tudi na našem območju odstranitev protipoplavnih vreč

Štab Civilne zaščite Lendava, ki ga vodi župan Janez Magyar, se je včeraj zjutraj na podlagi ogleda stanja na terenu odločil, da se Sprožijo aktivnosti za potrebe priprave odstranitve zaščitnih vreč iz nasipov (končna odločitev bo sprejeta na podlagi hidroloških in vremenskih napovedi za prihodnje dni, predvideni datum odstranitve vreč pa je ponedeljek 14.8.2023, določen kot dela prost dan – Dan solidarnosti).

Pri tem velja omeniti, da se vsi v minulih dneh sprejeti ukrepi prekličejo, ohrani pa se konstanten monitoring na območju največje nevarnosti voda za ljudi in njihovo premoženje. Župan je podjetju VGP Pomgrad odredil košnjo nasipa Benica (obe strani), zaradi lažjega in hitrejšega sušenja. “Zahvaljujemo se vsem občankam in občanom, ki ste spremljali in upoštevali naša obvestila. Zahvala tudi vsem medijem, ki ste naša obvestila delili z javnostjo,” so še sporočili iz Občine Lendava.