Sveže

Ministrstvo za notranje zadeve odgovorilo občini Lendava

Lendavski občinski odbor SD Lendava je 28.1.2016 županu občine Lendava, mag. Antonu Balažku poslal, kot so to poimenovali, javna vprašanja, ki se navezujejo na begunski center v Industrijski ulici. Na občini Lendava so vprašanja postavili ministrstvu za notranje zadeve, natančneje, državnemu sekretarju Boštjanu Šeficu, od koder so na občini včeraj prejeli odgovore.

1. Kdo je občino Lendava izbral za točko namestitvenega centra, ter ali ima Občina Lendava kako korist od tega?

Lokacija je bila izbrana v okviru medresorske koordinacije za reševanje situacije s povečanim prihodom migrantov v Republiko slovenijo ter na podlagi ocen možnih migracijskih poti. Med lokacijami, ki so bile primerne za vzpostavitev namestitvenih zmogljivosti, je bila tudi Integral Lendava. Ocenjeno je bilo, da je na tem območju, zaradi zelo verjetnega prihoda migrantov na mejne prehode (Petišovci, Dolga vas) oziroma čez zeleno mejo, potrebna vzpostavitev namestitvenega centra. O tem, kakšne koristi ima od tega občina Lendava, je težko podati konkreten odgovor.

2. Koliko stane namestitveni center Občino Lendava?

Mesečna najemnina za najem zemljišča in prostorov, ki jo plačuje MNZ, znaša 8.916,00 EUR mesečno. Občina Lendava z namestitvenim centrom nima stroškov.

3. Ali se razmišlja o integraciji beguncev v Lendavi?

Namestitveni center v Lendavi bo namenjen za nameščanje in osnovno oskrbo oseb, ki so na poti preko ozemlja Republike Slovenije v centrih nameščene za krajši čas. Teh centrov ne smemo mešati z nastanitvenim centrom za prosilce za mednarodno zaščito, ki so v takšnem centru nastanjeni do odločitve o njihovi prošnji (Azilni dom v Ljubljani) ter jim je nudena oskrba daljši čas. V primeru, da je prosilcem za mednarodno zaščito status odobren, so upravičene do različnih oblik pomoči pri vključevanju v družbo (učenje jezika, učna pomoč, šolanje in izobraževanje, iskanje zasebne nastanitve, finančna pomoč pri zasebni nastanitvi, svetovanje, pomoč pri reševanju življenjskih situacij).

Večina programov in pomoči pri vključevanju je osebam, ki v Republiki Sloveniji pridobijo status begunca, nudena na območju Maribora in Ljubljane, saj sta tu integracijski hiši, kjer v prvem letu po pridobitvi zaščite biva večina oseb, poleg tega pa je to obdobje, ki je za vključevanje najbolj pomembno in intenzivno.

V primeru povečanega števila oseb, ki bodo v Republiki Sloveniji zaprosile za mednarodno zaščito, pa bo Republika Slovenija postopala skladno s Kontingentnim načrtom MNZ za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito, ki ga je Vlada RS prejela dne 16. 7. 2015.

Na območju Lendave ni bila nastanjena še nobena oseba, ki bi v Republiki Sloveniji pridobila mednarodno zaščito, zato ministrstvo, pristojno za notranje zadeve na tem območju še ni izvajalo nobenih programov pomoči pri vključevanju za te osebe, niti o tem v tem času ne razmišlja.

4. Ali bodo v Lendavi nastanjeni tudi tisti migranti, ki jih bodo v Nemčiji in Avstriji zavrnili?

Migrante, ki so zavrnjeni v Republiki Avstriji in bodo čakali na vrnitev bodisi v državo iz katere so prišli ali v državo izvora, bodo počakali v namestitvenih centrih v Sloveniji (spisek le-teh je objavljen na spletnih straneh).

Glede vračanja iz katere koli države pa je Vlada Republike Slovenije že sprejela odločitev, da takšnih migrantov ne bo sprejemala oziroma samo tiste, ki so pred tem v Republiki Sloveniji že začeli postopek za pridobitev mednarodne zaščite.

5. Ali bodo migranti imeli prosto gibanje v Lendavi?

Migranti, ki bodo nameščeni v Lendavi, imajo načeloma možnost zapuščanja centra, razen z zakonom opredeljenih primerih. Si pa vodstva centrov in policija z organizacijo dela in drugimi ukrepi prizadevata, da bi bilo takšnih primerov čim manj.

6. Kolikšna je točna številka kapacitet namestitvenega centra?

Zmogljivost nastanitvenega centra je 610 oseb.

“Občina bo tudi v bodoče storila vse, da zaščiti interese svojih občanov in od pristojnih organov zahteva, da življenje v občini še naprej poteka nemoteno in da je poskrbljeno za varnost,” pa so zaključili na občini.