Ostalo

Ministrstvo za infrastrukturo: Objavljen je razpis za podelitev koncesije za graditev žičniške naprave

Ministrstvo za infrastrukturo je v teh dneh na svojih spletnih straneh objavilo javni razpis za podelitev koncesije za graditev žičniške naprave v Lendavi. Javni razpis za podelitev koncesije za graditev žičniške naprave v Lendavi se izvaja na podlagi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb in Uredbe o koncesiji za graditev žičniške naprave v Lendavi.
Spomnimo: Občina Lendava je na Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije na podlagi 23. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO) podala vlogo o zainteresiranosti za graditev krožne kabinske žičniške naprave iz mesta Lendava do razglednega stolpa Vinarium. V vlogi je Občina navajala zainteresiranost za gradnjo krožne kabinske žičnice po zahodnem pobočju Lendavskih goric od mesta Lendava do razglednega stolpa Vinarium.

Na marčevski 42. seji vlade Republike Slovenije so prisotni med drugim obravnavali vlogo o zainteresiranosti za graditev krožne kabinske žičniške naprave iz mesta Lendava do razglednega stolpa Vinarium. Poročevalka je bila takrat Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo, ta pa je razkrila, da je Ministrstvo za infrastrukturo izdalo odločbo o utemeljeni gradnji žičniške naprave.

Namen javnega razpisa je podelitev koncesije za graditev žičniške naprave v Lendavi, z vidika prostora kot relativno redke dobrine za te namene. Javni razpis vsebuje navedbe o pravnih podlagah, pogojih za prijavo, merilih za izbiro koncesionarja, roku in načinu prijave, načinu obveščanja neizbranih prijaviteljev in postopek odločanje o izbiri koncesionarja.

“Vplivi žičniškega prometnega sistema na okolje so minimalni. Po vseh kriterijih je žičniški prometni podsistem še najbolj sonaraven. Aktivnosti, povezane z delovanjem tega sistema večinoma izhajajo iz naravnih danosti in so naravovarstveno usmerjene. Žičniški promet ima v okviru javnega prometnega sistema Republike Slovenije specifično vlogo in pomen. Osnovna naloga žičniške dejavnosti v Republiki Sloveniji je prevoz oseb, najpogosteje za namen športa in rekreacije, ter dostopa obiskovalcev in zaposlenih do generatorjev turizma,” so zapisali pri Ministrstvu za infrastrukturo.