Sveže

Ministra o manjšinah

Ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar je na srečanju z madžarskim ministrskim kolegom izpostavila problem neznanja slovenskega jezika med mladimi porabskimi Slovenci.

Na petkovem srečanju je ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar z madžarskim ministrom, pristojnim za kulturo, Zoltánom Balogom izpostavila pomen kulturne dejavnosti na narodnostno mešanem območju ter pomen spodbujanja rabe slovenskega jezika v Porabju. Izrazila je tudi zadovoljstvo, da slovenska in madžarska stran nadaljujeta sodelovanje v okviru Programa sodelovanja v izobraževanju, znanosti in kulturi v letih 2016-2018. Kot je na srečanju dejala ministrica mag. Bizjak Mlakar, je Madžarska pomembna partnerica Slovenije tudi na področju kulture, saj gre za sosednjo državo, s katero smo še posebej tesno povezani preko obeh narodnih skupnosti, slovenske v Porabju in madžarske v Sloveniji.

Nizko financiranje slovenske skupnosti s strani Madžarske

Ministrica je med drugim spomnila na perečo problematiko izginjanja slovenskega jezika med mladimi v Porabju, k čemur prispeva tudi nizko financiranje slovenske skupnosti s strani Madžarske. Predlagala je finančno enakovredno pozornost Madžarske do porabskih Slovencev oziroma ustrezno financiranje tistih dejavnosti, ki bi spodbujale obstoj slovenščine in s tem krepile kulturno raznolikost, na kateri temelji tudi Evropska skupnost. Slovenija prispeva bistveno več letno za financiranje madžarske skupnosti v Sloveniji, kot prispeva Madžarska za dejavnosti porabskih Slovencev. Ministrica je izpostavila tudi problem izvajanja bilateralnega sporazuma o zagotavljanju pravic obeh narodnih manjšin iz leta 1992, ki ga izvaja pretežno le slovenska stran. Ob tem je madžarski minister Zoltán Balog na delovnem omizju povedal, da se je število tistih, ki so se na Madžarskem izrekli za Slovence od leta 2001 do 2011, zmanjšalo za 42 odstotkov.

Ministra sta se strinjala, da sodelovanje na področju kulture med Slovenijo in Madžarsko dobro poteka in je vsestransko razvito, vsekakor pa je vedno mogoče iskati nove možnosti za sodelovanje.

Prav tako je izpostavila pomen zagotovitve javne knjižnične storitve in knjižnične oskrbe s pomočjo potujoče knjižnice (bibliobusa) za slovensko narodno skupnost v Porabju, tako kot slovenska stran v skladu s slovensko zakonodajo redno zagotavlja izvajanje knjižnične dejavnosti za madžarsko narodno skupnost na narodnostno mešanem območju v Sloveniji.