Sveže

Minister za obrambo Šarec, državni sekretar Medved in župan Magyar so se včeraj seznanili z nezavidljivo situacijo poklicnih gasilcev Nafte Lendava

Minister za obrambo Marjan Šarec, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Rudi Medved ter župan Občine Lendava Janez Magyar so se včerajšnji dopoldan seznanili z nezavidljivo situacijo poklicne industrijske gasilske enote Nafta Lendava. Obisk bi se sicer moral zgoditi že 15. marca, a je bil zaradi osebnih razlogov Šarca prestavljen na včerajšnji termin.
Vodstva podjetja ni bilo

Na povabilo sindikata delavcev poklicnih gasilcev Nafte Lendava je minister za obrambo Republike Slovenije Marjan Šarec včerajšnji dopoldan obiskal Poklicno industrijsko gasilsko enoto Nafta Lendava, pri obisku pa sta se mu pridružila še državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Rudi Medved ter župan Občine Lendava Janez Magyar. Šarec se je seznanil s težavami omenjene poklicne industrijske gasilske enote, se srečal z gasilci ter se strinjal, da je stanje opremljenosti poklicne enote v primerjavi z drugimi v državi slabo. Med drugim je poudaril, da je izboljšanje situacije naloga vodstva podjetja, katerega pa ni bilo.

“Vsi ugotavljamo, da situacija ni dobra, pravzaprav je stanje zelo slabo. Vse nas je presenetilo, da se direktorica podjetja Nafta varovanje in požarna varnost ne odziva in da je na sestanku ni bilo. Prisotnost bi se seveda spodobila. Sestanek je bil sicer zelo dober, šli smo čez morebitne konkretne rešitve, ki bi jih lahko izvedli v bodoče, župan Občine Lendava je izjemno konstruktiven, je zelo pripravljen sodelovati ter pomagati, kajti Občina je po zakonu na svojem območju odgovorna za zaščito in reševanje. Tudi sindikat poklicnega gasilstva v tem podjetju kot prvi želi izboljšati razmere, tako da mi, ki smo bili danes na sestanku smo se zelo dobro pogovorili žal pa, kot sem rekel, vodstvo tukaj ne igra dobre vloge.

na tem območju je prisotna industrija, gre za potencialno nevarnost in mislim da bi moralo vodstvo podjetja pristopiti k reševanju gasilske službe oz. izvajanju gasilske službe na bistveno drugačen način, kot se gre sedaj. Tudi oprema ni na zadovoljivi ravni, tako da je stanje za razliko od drugih delov države tukaj slabo in po tistem, kar sem slišal, gre tukaj pripisati glavno vlogo vodstvu firme. Če to ne bo resno pristopilo k problematiki, se ne bo pogovarjalo, če bo ravnalo tako kot danes, da kljub povabilu ne pridejo na sestanek, bodo lahko nastale tudi posledice. Kot ministrstvo sicer pristojnosti, da bi posegali bodisi v lokalno skupnost bodisi v kapitalsko družbo nimamo, je pa jasno, da smo pripravljeni tako Občina kakor tudi ministrstvo in zaposleni gasilci, iskati konstruktivne rešitve in tako bo tudi v bodoče,” je dejal Šarec.

Aleš Ferletič, vodja gasilske izmene v enoti in predsednik sindikata poklicnega gasilstva Nafta Lendava: “Tukajšnji poklicni gasilci se spopadamo z zastarelo opremo, prenizko število zaposlenih glede na območje, ki ga pokrivamo in glede na požarno ogroženost, ter majhne plače katere niso primerljive z gasilci po Sloveniji. Z gospodom Šarcem smo pregledali celotno situacijo in tudi samo so ugotovili, da situacija ni dobra in da so čimprejšnji ter konkretni posegi nujni. Podali so vsaj tri rešitve in dejali, da bodo preverili celotno situacijo. Enota je v stanju, da je lahko danes-jutri ukinjena, saj kadra ni. Za našo okolico bi to bilo katastrofalno. Glede na pogovor, ki je stekel na omizju, čutim pozitivno energijo in željo ter voljo, do ureditve situacije. Upam, da bo res temu tako. Kot zaposleni in sindikalist podjetja sem skorajda v dnevnih stikih z vodstvom podjetja. Že dlje časa sem predlagal kake rešitve in načine reševanja. Zakaj se zadeve do danes še niso rešile, pa morate vprašati vodstvo podjetja.”

“O takih stvareh se je potrebno pogovarjati, saj so razmere v omenjeni enoti zelo slabe oz. katastrofalne. Za pogovor sta potrebni vsaj dve strani, sindikat podjetja je sedaj to odprl. Občina Lendava kot institucija, ki na svojem področju mora zagotavljati požarno varnost, je bila in tudi vedno bo pripravljena za reševanje zadev. zavedati se je potrebno, da gre za kapitalsko družbo (d.o.o.), v katero ne more posegati ne lokalna skupnost in ne minister, lahko pa se posega posredno. To nespoštovanje ministra, da se povabilu ne odzove vodstvo podjetja, ki zagotavlja varnost v lokalni skupnosti, je neodgovorno in zares sem ogorčen, da se na tako zadevo, kjer se pogovarjamo o rešitvah, ne odzovejo. Gre za blagovne rezerve, za različne derivate, ki so lahko nevarni za našo okolico,” je dejal župan Občine Lendava, Janez Magyar.

Poklicne industrijske gasilske enote skrbijo za 24-urno požarno varnost in delujejo na območju, kjer obstaja visoka požarna ogroženost zaradi specifične industrije (petrokemična industrija, farmacevtska industrija, skladiščenje naftnih derivatov).