Ostalo

Minister Brežan si je ogledal posledice ujme v Pomurju

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan si je v spremstvu direktorice Direkcije Republike Slovenije za vode mag. Neže Kodre minuli petek ogledal posledice ujme v občinah Ljutomer, Razkrižje in Črenšovci.




Minister Brežan je po ogledu lokacije skorajšnjega razlitja v Črenšovcih povedal: “Smo na točki, kjer je Mura grozila, da bo prestopila nasip in ga podrla, kar bi pomenilo veliko katastrofo za prebivalce. Lokalne oblasti so odigrale pomembno vlogo, prav tako vodarji, gasilci ter civilna zaščita in obvarovali okoliške vasi. Verjamem, da je to, kar danes vidim in slišim, tisto, kar nas bo vzpodbudilo, da nadaljujemo s projektom protipoplavne zaščite z izgradnjo nasipov na Muri. Obenem pa opozorilo, da je potrebno usklajevanja pripeljati do uspešnega zaključka. Imamo sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost. Dogodki zadnjih dni naj bodo velika vzpodbuda za vse nas, da projekte izvedemo.”

Mag. Neža Kodre je na vprašanje o nadaljevanju izvajanja protipoplavnih ukrepov dodala: “Na Muri imamo v pripravi približno 40 kilometrov nasipov. Računamo, da bodo ti nasipi izvedeni v času trajanja načrta za okrevanje in odpornost do sredine leta 2026. Z občinami imamo sklenjene sporazume o sodelovanju. Do konca novembra morajo biti projekti pripravljeni, sledilo bo iskanje izvajalcev in prehod v izvedbo.”