Ostalo

Minister Arčon z učenci dvojezičnih šol v Porabju

Drugi dan obiska na Madžarskem se je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon mudil v Porabju. Obiskal je obe tamkajšnji dvojezični šoli, Dvojezično osnovno šolo Jožefa Košiča v Gornjem Seniku in Dvojezično osnovno šolo Števanovci. O manjšinskem šolstvu je tekla beseda tudi na delovnem srečanju, ki je sledilo. Ministra sta skozi dan spremljali državna sekretarka na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar in generalna konzulka RS v Monoštru Metka Lajnšček.
Najprej se je minister na Generalnem konzulatu RS v Monoštru srečal s pedagoško svetovalko Valentino Novak, ki je ministra in državno sekretarko podrobneje seznanila s stanjem na področju dvojezične vzgoje in izobraževanja v Porabju. Na Dvojezični osnovni šoli (DOŠ) Jožefa Košiča v Gornjem Seniku in Dvojezični osnovni šoli Števanovci so ministra sprejeli obe ravnateljici in mladi nadobudni učenci. Ministru so zapeli lepi slovenski pesmi, ravnateljici pa sta ga popeljali po prostorih obeh šol in mu na kratko predstavili stvarnost in izzive vsake od šol.

V izjavi za medije po obeh obiskih je minister pojasnil, da je bilo manjšinsko šolstvo tudi ena izmed tem, o katerih je bilo govora včeraj v Budimpešti. Izziv, ki ga bo potrebno nasloviti, so kadri. Nedvomno je to izrednega pomena za ohranjanje manjšine. Kot je povedal minister, je bilo več ukrepov zastavljenih in izpeljanih na področju krepitve gospodarske osnove, ki je marsikdaj podlaga za to, da se mladi odločijo ustvariti družino in karierno pot v slovenskih zamejstvih. Izpostavil je še pomembnost čezmejnega sodelovanja za izmenjavo znanj in idej, posebej še Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje Muraba, ki povezuje lokalne skupnosti iz obeh strani in spodbuja skupne projekte.

V nadaljevanju je ministra pot vodila v Andovce. Delovnega srečanja, katerega osrednja tema je bilo porabsko dvojezično šolstvo, pa tudi aktualna vprašanja in projekti, so se udeležili zagovornica Slovencev v madžarskem parlamentu Erika Köleš Kiss, predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andrea Kovács, predsednik Državne slovenske samouprave Karel Holec, pedagoška svetovalka Valentina Novak, ravnateljica DOŠ Števanovci Agica Holec in ravnateljica DOŠ Jožefa Košiča Gornji Senik Ildikó Dončec Treiber. Kot so povedali, iščejo načine, kako zagotoviti zadostno število usposobljenih dvojezičnih učiteljev in vzgojiteljev. Spregovorili so tudi o delovanju, aktivnostih in drugih izzivih, s katerimi se sooča slovenska manjšina v Porabju. Minister je sogovornikom zagotovil podporo pri njihovih prihodnjih prizadevanjih.

Slovenščina je v vzgojno-izobraževalnem procesu v Porabju prisotna po celotni vertikali od predšolske vzgoje do srednje šole. Mogoče jo je tudi študirati, in sicer na Katedrah za slovenistiko v Sombotelu in Budimpešti, mnogi pa se na študij slovenščine odločijo oditi v Slovenijo. V teh krajih delujejo trije narodnostni vrtci in slovenska skupina v vrtcu v Monoštru ter dve dvojezični osnovni šoli, kjer se izobražujejo učenci slovenske narodnosti, še dve osnovni šoli v Monoštru pa poučujejo slovenščino. Slovenščino kot narodnostni ali izbirni predmet poučujejo na dveh srednjih šolah, iz slovenščine je mogoče opravljati tudi maturo. Kljub temu pa dvojezičnost v teh izobraževalnih ustanovah še vedno zaostaja za nivojem, ki je zagotovljen na dvojezičnih šolah in vrtcih na slovenski strani v Prekmurju.

FOTO: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

FOTO: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu