Ostalo

Medvrstniško nasilje na spletu je ena najbolj razširjenih oblik nasilja med mladimi

Medvrstniško nasilje na spletu (ang. cyberbullying) je ena najbolj razširjenih oblik nasilja med mladimi. Opredeljeno je kot “namerne, ponavljajoče se škodljive prakse, naperjene proti žrtvi prek uporabe računalnikov, mobilnikov in drugih elektronskih naprav.”
Izr. prof. dr. Dan Podjed, višji znanstveni sodelavec Inštituta za slovensko narodopisje pri ZRC SAZU: “Digitalni svet je neločljivo prepleten s fizičnim, nasilje pa se preliva iz enega sveta v drugega. Pri tem imajo starši, vzgojitelji, učitelji, prijatelji, vrstniki in skrbniki ter šole in druge ustanove pomembno vlogo. Morda ni ključen problem v nasilnih filmih in igrah, ki jih igrajo in gledajo mladi, temveč v agresivnih besedah in vsebinah, ki se širijo tudi po Facebooku in Twitterju, torej omrežjih, ki jih uporabljajo predvsem starejše generacije. Zaradi objav, ki niso fikcija, temveč resničnost, postaja družba vse bolj atomizirana, razdeljena, nepovezana in tudi nasilna.”

Gre za izziv v prihodnosti in pomembno problematiko, ki je nikakor ne smemo spregledati ali minimalizirati

Šole, šolski strokovni delavci in vsi, ki se ukvarjajo z mladimi, potrebujejo nove kompetence za prepoznavanje, obravnavanje in preprečevanje spletnega nasilja ter za varno in ustrezno ukrepanje, ko njihovi učenci postanejo žrtve, storilci ali opazovalci. Pri vsakem nasilju, še posebno medvrstniškem, je izredno pomembno osveščanje o njegovi nesprejemljivosti, pa tudi zaznava in prepoznava nasilja ter takojšnje ukrepanje in prijava. Internet in razširjenost mobilnih naprav prinašata nove dimenzije nasilja. Policija veliko pozornost namenja preventivnim objavam in sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami na področju ozaveščanja o nasilju in vzpodbuja k prijavi vseh oblik nasilja.

Dr. Katja Košir, Filozofska fakulteta UM, je kot psihologinja opomnila, da za učinkovito spoprijemanje s spletnim nasiljem otroci in mladostniki potrebujejo podporo kompetentnih odraslih, vendar pa raziskave kažejo, da se otroci in mladostniki zaradi stisk, povezanih z opazovanjem ali doživljanjem medvrstniškega nasilja, relativno redko obračajo na odrasle – za spletno nasilje to velja še v večji meri. Za učinkovito preprečevanje medvrstniškega nasilja je ključno dobro medresorsko sodelovanje ter okrepitev vzgojne funkcije šole.

Vsa prizadevanja proti nasilju na spletu prežema troje napotil:

  • da ažurno in jasno odzivanje na nasilje zmanjšuje pojavnost nasilja in deluje preventivno;
  • da proti nasilnežu ne ukrepamo z nasiljem, saj nasilje običajno povzroči še več nasilja;
  • da je naša dolžnost prijaviti nasilje, saj umikanje pogleda, molk ali nedejavnost v takem primeru pomenijo krepitev nasilja.