Ostalo

Martjanci: Izvedli šolo za župane

Pred letošnjimi lokalnimi volitvami regionalna stičišča iz cele Slovenije izvajajo skupno kampanjo “Šola za župane” za več dialoga med kandidati na lokalnih volitvah in večjo vključenost lokalnih nevladnih organizacij v programe županov. Želijo spodbuditi kandidate za župane, da aktivno vključujejo izzive in probleme lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij v svoje predvolilne programe. Z našega območja se je šole udeležil kandidat za župana občine Lendava, dr. Mihael Kasaš.
V okviru akcije so stičišča po vsej državi 1. oktobra organizirala srečanja ter diskusije med nevladnimi organizacijami in županskimi kandidati ter predstavniki politike na letošnjih lokalnih volitvah. V Pomurju je šolo za župane organiziralo Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja (LRF za Pomurje).

Želijo spodbujati dialog med državljani in prihodnjimi odločevalci

Z akcijo so želeli spodbuditi dialog med politiko in skupnostjo ter predvsem spodbujati vsebinske razprave o problematikah, ki jih zaznavajo nevladne organizacije pri svojem delu. Namen akcije je vključevanje civilne družbe v programe za vodenje občin v naslednjem mandatu.

Nevladne organizacije so odprle teme iz različnih področji družbenega življenja ter razpravo o problematiki razvoja in položaja nevladnih organizacij, saj je le-ta v določeni meri odvisen tudi od partnerskih povezav med občinami in nevladnimi organizacijami.

Vključujoča demokracija v nasprotju z enosmernimi političnimi kampanjami in participativno odločanje v nasprotju s sestankovanjem za zaprtimi vrati ter dinamična komunikacija z javnostjo v nasprotju s skopimi izjavami za javnost so sodobni trendi, ki vodijo v soustvarjanje skupnosti v kateri živimo in v demokratično družbo v pravem pomenu besede. To so sodobni trendi, ki jih je potrebno zasledovati in s tem namenom je nastala akcija Šola za župane.

Odprli številne vsebinske diskusije: izzivi staranja, razvoj prostovoljstva, trajnostna mobilnost in razvoj kulture

Letošnji županski kandidati so v Šoli za župane lahko prisluhnili potrebam in predlogom civilne družbe in imeli priložnost, da skozi pogovore in dialog svoje programe oplemenitijo s svežimi projekti, novimi vsebinami, kreativnimi rešitvami in v mandat morda celo vstopijo z novimi partnerji iz nevladnega sektorja.

V pomurski Šoli za župane so imeli na urniku različne teme, ki so skupne vsem občinam: od izzivov staranja ter omogočanja kvalitete življenja starejših do zagotavljanja in pomena trajnostne mobilnosti ter vloge lokalne skupnosti, govorili so tudi o kulturi in njenih potencialih za razvoj ter o podpori prostovoljstvu in prostovoljskih organizacij. Pomembnost vključevanja civilne družbe ter nujnost sodelovanja z občani je bilo ključno sporočilo Šole za župane.